Tıbbi̇ Ci̇haz Tekni̇k Servi̇s Sağlayıcılarının Ve İlgi̇li̇ Tekni̇k Personeli̇n Kaydına İli̇şki̇n 2019/1 Sayılı Genelge Hükümleri̇ni̇n Uygulanmasına İli̇şki̇n Kılavuz

Sayın Üyemiz,

14.02.2019 tarihinde yayımlanan TIBBİ CİHAZ TEKNİK SERVİS SAĞLAYICILARININ VE İLGİLİ TEKNİK PERSONELİN KAYDINA İLİŞKİN 2019/1 SAYILI GENELGE kapsamında ilgili kayıtların yapılmasına dair usul ve esasların uygulanmasına ilişkin kılavuz ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği

Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail : [email protected]

Belge 1: 9bb163d2-c9ac-4868-be1d-190a1783ceba.pdf (1.55 MB)