Tıbbi Cihaz, İlaç, Dental Sektörleri Ur-Ge Projesi

Tıbbi Cihaz - İlaç - Dental Sektörleri Ur-Ge Projesi detayları hakkında tarafımıza iletilen yazıyı bilginize sunuyoruz.

17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan “İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamındaki “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge” çerçevesinde; UR-GE Projeleri dahilinde aynı/benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği /rekabet halinde olan üretici firmaların ihracata yönelik olarak ve “kümelenme mantığı çerçevesinde” gerçekleştirdikleri;

-Ortak ihtiyaç analizi (firma ve grup özelinde ihtiyaçların ve hedeflerin belirlenmesi)
-Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık hizmetleri)
-Ortak pazarlama (tanıtım, alım heyeti, ticaret heyeti, sanal yurtdışı pazarlama faaliyetleri)
-Ortak tanıtım (web sitesi, tanıtım filmi gibi tanıtım çalışmaları) faaliyetleri % 75 oranına desteklenmektedir.

Bu bağlamda İKMİB olarak; tıbbi cihaz, ilaç ve dental sektörlerimizi kapsayacak şekilde UR-GE projesi başlatarak üyelerinin ihracatını desteklemeyi hedeflemektedir.

Bahse konu UR-GE projemizin 36 ay sürmesi planlanmakta olup, katılımcı firmalarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

-Projeye katılmak isteyen firmaların İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) üyesi olmalıdır.
-Bir şirket aynı anda sadece 1 UR-GE projesine dahil olabilmektedir.
-5973 sayılı Karara göre 17.08.2022 tarihinden itibaren bir firma toplamda en fazla 3 UR-GE projesine katılabilmektedir.
-UR-GE Projesinde yer alacak şirketler DYS’de yararlanıcı olarak kayıtlı olmalıdır.
-Projeye, Türk Ticaret Kanunu 124. maddesinde belirtilen; Anonim, Limited, Kollektif, Kooperatif ve Komandit şirketleri başvurabilmektedir.

Bu kapsamda, Tıbbi Cihaz-İlaç- Dental Ur-Ge Projesinde yer almak isteyen İKMİB üyesi firmaların 28 Nisan 2023 Cuma günü 17:00’a kadar linkte yer alan formu doldurmaları https://www.messagetosend.com/#/forms/e-form?fid=410D255CEE724C7694F8B02E67C06530 ve ekte yer alan "UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı"nın imzalı-kaşeli aslını ve imza sirkülerini tarafımıza iletmeleri rica olunur.

EK-1 UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı

Ayrıntılı bilgi ve form gönderimi için irtibat kişisi:

Enes Hamit Özdemir
Tel: 0 212 454 08 94
E-posta: [email protected] - [email protected]
Adres : İKMİB - Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K. 34197 Bahçelievler – İstanbul

Sirkuler_0070_2023_ek1_katilimci_sirket_talep_yazisi.doc (42.5 KB)