Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı Ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz Taslağı

Bilindiği üzere piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği yayımlanmıştır.

26.05.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bilimsel ve eğitsel faaliyetlerle ilgili Kurum onay süreçlerinin kaldırılması nedeniyle Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı Ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuzda değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Ekte yer alan taslağın tarafınızca incelenerek görüşlerinizin yine ekte yer alan “Görüş Bildirme Formu” ile birlikte en geç 25.08.2023 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine ve resmi yazı ile Kurumumuza iletilmesini rica ederiz.

10.08.2023 GENEL GEREKÇE.pdf (804 KB)

10.08.2023 Kılavuz Taslağı.pdf (818 KB)

10.08.2023 Görüş Değerlendirme Formu.pdf (979 KB)

10.08.2023 TCS-KLVZ07 BEF Kılavuz.pdf (2.44 MB)