Tıbbi Cihaz Satış Ve Tanıtım Elemanı Ve Tıbbi Cihaz Klinik Destek Elemanı Meslek Standartları Resmi Gazetede Yayımlandı 07.05.2019

Sayın üyemiz,

Derneklerimiz, TÜMDEF ve SEİS olarak yıllardır üzerinde çalışılan “Tıbbi cihaz satış ve tanıtım elemanı” ve “Tıbbi Cihaz klinik destek elemanı” meslek tanımları dün itibariyle resmi gazetede yayımlandı. İlgili mesleğin görev tanımları, dikkat etmesi gereken hususlar (iş güvenliği alanında vs.) standartta yer almaktadır.

Bu alanda çalışan herkes önceden sadece yönetmelikle tanımlanmaktayken artık meslek olduğu bu sayede tescillendi. Bu durum da Tıbbi cihaz kanunu çalışmalarında bizleri güçlendirecek bir durum oluşturmaktadır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla
Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği

Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail : [email protected]

Belge 1: 19UMS0722-5 Rev 00 T_bbi Cihaz Sat_s ve Tan_t_m Eleman_.pdf (941 KB)

Belge 2: 19UMS0721-5 Rev 00 T_bbi Cihaz Klinik Destek Elaman_ .pdf (619 KB)