Tıbbi Cihaz Sektör Platformunun Görüş ve Önerileri 06.09.2019

Sayın Üyemiz,

Tıbbi Cihaz Sektör Platformunun mevzuat ve işleyişle ilgili görüş ve önerileri ekte tarafınıza sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: info@egemedicalder.com

Belge: Tıbbi Cihaz Sektör Platformunun Mevzuat ve İşleyişle ilgili Görüş ve Önerileri.pdf (882 KB)