Tıbbi Cihaz Teknik Personel Kaydı 2019/114 20.05.2019

Sayı: 2019/114
Tarih: 20.05.2019

Sayın Dernek Yöneticileri,

Bilindiği üzere Tıbbi cihaz satışı yapan firmaların ÜTS‘ye kayıtlı olması ve sistem üzerinden işlemlerini yapması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 506 ve 508 inci maddelerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev ve sorumlulukları tarif edilmiştir. İlgili mevzuat doğrultusunda hasta ve ürün güvenliği açısından tıbbi cihazların piyasaya arzından sonra satış sonrası hizmetleri kapsamında kullanım süreçlerine ilişkin olarak yürütülen bakım-onarım gibi düzeltici faaliyetlerin izlenmesi hususu gerekli görülmüştür. Bu genelge kapsamında yer alan işlere konu hizmet alımlarında, hizmet sunacak teknik servis sağlayıcılarının ilgili teknik servis personelinin ÜTS kayıt sistemine kayıtlı olması şartı aranacaktır.

Bu doğrultuda bahsi geçen kayıtlar, ÜTS kayıt sistemine yapılmaya başlanmıştır. Tıbbi cihaz teknik servis sağlayıcılarının ve ilgili teknik personelin ÜTS’ye kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ilgili kayıt bilgilerinin güncel tutulması zorunlu olup bahse konu hizmet alımını yapacak olan sağlık hizmet sunucuları ilgili teknik servis hizmetini, 01/07/2019 tarihinden itibaren ÜTS’de kayıtlı tıbbi cihaz teknik servis sağlayıcılarından ve ilgili teknik personelden alacaktır denilmektedir. Bu bağlamda teknik servis işlemlerinde sorun yaşanmaması için ilgili kayıtların yapılması büyük önem arz etmektedir. Ekte genelge detaylarını ve Tıbbi cihaz teknik servis sağlayıcılarının ve ilgili teknik personelin kaydına ilişkin 2019/1 sayılı genelge hükümlerinin uygulanmasına ilişkin kılavuzu bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Genel Sekreter
Y. Hakan ER

Belge 1: genelge (1).pdf (1.45 MB)

Belge 2: ÜTS TEKNİK SERVİS BAŞVURU KAYIT .pdf (1.68 MB)