Tıbbi Cihaz Teknik Servis Düzenlemelerine İlişkin Çalıştay Gerçekleştirildi

05.12.2023 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Medikal Meclisi ev sahipliğinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkan Yardımcısı Mehmet Hakan Fırat, TİTCK Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı Fatih Topuz, TİTCK Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Başkanı Servet Sarıhan ve TİTCK Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Ömer Faruk Kuru’nun katılımıyla, Meclis Başkanı Levent Mete Özgürbüz başkanlığında Tıbbi Cihaz Teknik Servis Düzenlemeleri Çalıştayı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları ile başlayan Çalıştay, TİTCK tarafından yapılan “Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servislerine Dair Yönetmelik” ve “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki bilgilendirme sunumuyla devam etti.

Meclis Üyesi TIPGÖRDER tarafından ilgili yönetmeliklere ilişkin görüşler; yedek parça hususları, garanti hususları, kavramlar, yükümlülükler ve yürürlülük hususları başlıkları altında değerlendirilerek kamu temsilcilerine iletildi.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun ilgi ile katılım sağlanan Çalıştay’da, sorun ve çözüm önerileri istişare edilerek katılımcıların katkısı alındı. Çalıştay, sektörün beklentilerinin ve kurum ile yapılabilecek olası işbirliklerinin değerlendirilmesinin ardından son buldu.

Sunum 3.pdf (1.61 MB)

Sunum 1.pdf (2.01 MB)

Sunum 2.pdf (2.18 MB)