Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2019/1 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz 07.03.2019

image

14.02.2019 tarihinde yayımlanan TIBBİ CİHAZ TEKNİK SERVİS SAĞLAYICILARININ VE İLGİLİ TEKNİK

PERSONELİN KAYDINA İLİŞKİN 2019/1 SAYILI GENELGE kapsamında ilgili kayıtların yapılmasına dair usul ve esaslarin uygulanmasina ilişkin kılavuz ekte yer almaktadır.

Belge: 9bb163d2-c9ac-4868-be1d-190a1783ceba.pdf (1.6 MB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu