Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilmesi Yapılmış Olan Anesteziyoloji, Reanimasyon Ve Ağrı Tedavisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler İle İlgili Duyuru-66 01.12.2017

ddddddd

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat :M.A. ERDEM
e-posta :[email protected]
Telefon : 0 (312) 207 86 27
Adres : Ziyabey Cad. No:6 Oda No:231 06510 Balgat / ANKARA ,

01/12/2017

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA EŞLEŞTİRİLMESİ YAPILMIŞ OLAN
ANESTEZİYOLOJİ, REANİMASYON VE AĞRI TEDAVİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ
MALZEMELER İLE İLGİLİ DUYURU-66

Bilindiği üzere; Kurumumuzca belirli tarihlerde yayımlanan eşleştirme duyuruları
doğrultusunda SUT eki listelere firmaların ürünlerini eşleştirmesi istenmiştir. Bu kapsamda
Kurumumuz resmi internet sitesinde 02.03.2016 tarihinde yayımlanmış olan “Tıbbi Malzeme
Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-20”
ekinde yer alan SUT kodlarına firmaların ürünlerini kendi beyanları doğrultusunda sistem
üzerinden eşleştirmeleri istenmiştir.
Firmalarca eşleştirmesi yapılıp sisteme tanımlanmış olan ürünlerden, SUT eki “EK-3T
ANESTEZİYOLOJİ, REANİMASYON VE AĞRI TEDAVİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER’’
Listesinde bulunan AN1020 “ENDOTRAKEAL TÜP (BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE
NÖROMÜSKÜLER MONİTORİZASYON İÇİN)” SUT koduna yapılmış eşleştirmeler,
Kurumumuza yapılan geri bildirimler sonucunda oluşturulan komisyonlarca değerlendirilmiş
olup; eşleştirildikleri SUT kodlarına uygun olmayanlar tespit edilerek bu ürünlere ait barkodlar
28.11.2017 tarihinde MEDULA sisteminden kaldırılmıştır.

Duyuru eki listedeki düzenlemelere itirazı olan firmaların, 20.12.2017 tarihine kadar
Kurumumuza başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yapılan itiraz başvurularında itiraz edilen
ürünün eşleştirildiği SUT kodunda tarif edilen tıbbi malzeme alan tanımının hangi özelliklerine
uyduğunun kanıtlayıcı belgelerle açıklanmasının, komisyonlarda değerlendirme noktasında
kolaylık sağlayacağı düşünüldüğünden başvurularda itiraz edilen barkodlara ait ayrıntılı
katalogların, bilgi ve belgelerin itiraz dilekçelerine eklenmesi hususunun da göz önünde
bulundurulması önem arz etmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EK: EK_1- SUT Kodu-Barkod Eşleştirmeleri Uygun Bulunmayanlar

Belge 1: duyuru__01122017.pdf (275.1 KB)

Belge 2: ek__01122017.xlsx (11.3 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_01122017