Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması- Duyuru-64 29.11.2017

xxss

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat : Müh. Öznur SARİCA
E-posta : [email protected]
Telefon : 0 (312) 207 86 54
Adres : Ziyabey Cad. No:6 Oda No:231 06510 Balgat / ANKARA

29/11/2017

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA YÖNERGE DOĞRULTUSUNDA YAPILAN C
GRUBU BAŞVURULARINA AİT BARKODLARIN SİSTEME TANIMLANMASIDUYURU-64

Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ MALZEME
BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE” yayımlanmışolup firmalar tarafından yapılacak başvurulara ilişkin kılavuz yönerge ekinde yer almıştır. Bu kapsamda başvuru yapacak firmalara ilişkin 13.05.2016 tarihinde “TIBBİ MALZEME BAŞVURU SÜREÇLERİ Ve TIBBİ MALZEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İle BİLİMSELKOMİSYONLARIN ÇALIŞMA TAKVİMİ” yayımlanmış ve “Dönemin ilk ayında yapılan C grububaşvurular ise gerektiğinde dönemin sonraki üç ayında bilimsel komisyonlarca incelenir.
Dönemi içerisinde incelemesi bitirilemeyen başvuru dosyaları takip eden dönemlerde öncelikli olarak değerlendirmeye alınır.” denilmiştir.
Yönergede; “Bilimsel komisyonlarca olumlu görüş oluşturulan C grubu başvurular ise
Genel Müdür tarafından değerlendirilir ve verilen karar Kurum resmi internet sitesinde
duyurulur.” hükmü yer aldığından firmalar tarafından EK-3G “GÖZ SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI”, SUT EK-3H “KARDİYOLOJİ”, EK-3I “KALP DAMAR CERRAHİSİ” , EK-3J
“KULAK BURUN BOĞAZ”, ve EK-3M “RADYOLOJİ BRANŞI VE ENDOVASKÜLER/NONVASKÜLER GİRİŞİMSEL İŞLEMLER” listelerine Ağustos ayı içerisinde yapılan C Grubu başvurulardanbilimsel komisyonlarca değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan, SUT kodu barkodeşleştirmeleri 21/11/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya tanımlanmışolup komisyonlarca uygun görülen barkod listesi "EK_C Grubu Barkod Listesi_Uygun Görülenler"de yer almaktadır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
EK – C Grubu Barkod Listesi Uygun Görülenler

Belge 1: duyuru_29112017.pdf (275.5 KB)

Belge 2: ek_29112017.xlsx (249.4 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu