Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması- Duyuru-72 05.01.2018

ccccc

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat : M.A. ERDEM
E-posta :gssgm_tcdb@sgk.gov.tr
Telefon : 0 (312) 207 86 12
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

05/01/2018

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA YÖNERGE DOĞRULTUSUNDA YAPILAN C
GRUBU BAŞVURULARINA AİT BARKODLARIN SİSTEME TANIMLANMASIDUYURU-72

Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ MALZEME
BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE”
yayımlanmış
olup firmalar tarafından yapılacak başvurulara ilişkin kılavuz yönerge ekinde yer almıştır. Bu
kapsamda başvuru yapacak firmalara ilişkin 13.05.2016 tarihinde “TIBBİ MALZEME BAŞVURU
SÜREÇLERİ Ve TIBBİ MALZEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İle BİLİMSEL
KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA TAKVİMİ” yayımlanmış ve “Dönemin ilk ayında yapılan C grubu
başvurular ise gerektiğinde dönemin sonraki üç ayında bilimsel komisyonlarca incelenir.
Dönemi içerisinde incelemesi bitirilemeyen başvuru dosyaları takip eden dönemlerde öncelikli
olarak değerlendirmeye alınır.” denilmiştir.
Yönergede; “Bilimsel komisyonlarca olumlu görüş oluşturulan C grubu başvurular ise
Genel Müdür tarafından değerlendirilir ve verilen karar Kurum resmi internet sitesinde
duyurulur.” hükmü yer aldığından firmalar tarafından SUT Eki EK-3K “Kadın Hastalıkları Ve
Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”, EK-3L “Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler” ve EK-
3S “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler” listelerine
Ağustos ayı içerisinde Kurumumuza yapılmış olan C Grubu başvurulardan bilimsel
komisyonlarca değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan SUT kodu barkod eşleştirmeleri
12/12/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya tanımlanmış olup
komisyonlarca uygun görülen barkod listesi "EK_C Grubu Barkod Listesi_Uygun Görülenler"de
yer almaktadır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
EK – C Grubu Barkod Listesi Uygun Görülenler

Belge 1:duyuru_05012018.pdf (275.3 KB)

Belge 2:ek_05012018.xlsx (15.6 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu