Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması - Duyuru 74 - 01.02.2018

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat : M.A.ERDEM
E-posta :[email protected]
Telefon : 0 (312) 207 86 12
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

31/01/2018

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA YÖNERGE DOĞRULTUSUNDA YAPILAN C
GRUBU BAŞVURULARINA AİT BARKODLARIN SİSTEME TANIMLANMASI -
DUYURU 74

Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi
Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında
firmalar tarafından SUT Eki;
 EK-3E-1 “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler”,
 EK-3E-2 “Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi
Malzemeler”,
 EK-3G “Göz Sağlığı Ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”,
 EK-3N-1 “Allogreft Ürün Grubu Listesi”,
 EK-3N-3 “Sentetik Greft Ürün Grubu Listesi”,
 EK-3O “Hematoloji-Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”,
 EK-3P “Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”,
 EK-3S “Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler”
listelerine Aralık ayı içerisinde yapılmış olan C Grubu başvurulardan bilimsel komisyonlarca
değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan SUT kodu barkod eşleştirmeleri 23/01/2018
tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya tanımlanmıştır. Söz konusu barkodlara
ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
EK –Barkod Listesi

Belge 1: duyuru_01022018 (1).pdf (290.4 KB)
Belge 2:ek_01022018.xlsx (77.9 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_01022018