Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması-Duyuru 77 20.02.2018

ssssddff

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

…/…/2018

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA YÖNERGE DOĞRULTUSUNDA YAPILAN C
GRUBU BAŞVURULARINA AİT BARKODLARIN SİSTEME TANIMLANMASIDUYURU…

Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi
Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında
firmalar tarafından SUT Eki;

EK-3F-1 Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi
Malzemeler

EK-3/J Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler

listelerine Aralık ayı içerisinde yapılmış olan C Grubu başvurulardan bilimsel komisyonlarca
değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan SUT kodu barkod eşleştirmeleri 14/02/2018
tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya tanımlanmıştır. Söz konusu barkodlara
ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
EK –Barkod Listesi

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat :Nurcan DİZER / Nükhet ŞENOCAK E-posta :[email protected]
Telefon : 0 (312) 207 8877 / 207 8746
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

Belge 1: duyuru_20022018.pdf (530.7 KB)

Belge 2: ek_20022018.xlsx (35.7 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_20022018