Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan D Grubu Başvurulara Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması Hakkında Duyuru-62 03.11.2017

wererer

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat : M. A. ERDEM Daire Başkanı
E-posta :[email protected]
Telefon : 0 (312) 207 84 95
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

03/11/2017

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA YÖNERGE DOĞRULTUSUNDA
YAPILAN D GRUBU BAŞVURULARA AİT BARKODLARIN SİSTEME
TANIMLANMASI HAKKINDA DUYURU-62

Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ MALZEME
BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE” yayımlanmış
olup firmalar tarafından yapılacak başvurulara ilişkin kılavuz yönerge ekinde yer almıştır. Bu
kapsamda başvuru yapacak firmalara ilişkin 13.05.2016 tarihinde “TIBBİ MALZEME BAŞVURU
SÜREÇLERİ Ve TIBBİ MALZEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İle BİLİMSEL
KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA TAKVİMİ” yayımlanmış ve “D grubu başvurular ise her ayın 1 ila
7 nci günlerinde teslim edilir. Ayın 7 nci gününün resmi tatil olması durumunda takip eden ilk
iş günü yapılan başvurular zamanında yapılmış kabul edilir. Değerlendirilip uygun görülen D
grubu başvurular takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere sisteme tanımlanır”
denilmektedir.

1-7 Ekim 2017 tarihleri aralığında Kurumumuza yönerge kapsamında yapılan D Grubu
başvurular incelenmiş olup 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde
MEDULA’ya tanımlanacak olan barkod listesi "EK-D Grubu Barkod Listesi"nde yer almaktadır.
Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
EK – D Grubu Barkod Listesi

Belge 1: duyuru_03112017_00.pdf (274.5 KB)

Belge 2: ek_03112017_00.xlsx (67.9 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_03112017_00