Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan D Grubu Başvurulara Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması Hakkında Duyuru-75 - 07.02.2018

h

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat : M. A. ERDEM Daire Başkanı
E-posta :[email protected]
Telefon : 0 (312) 207 86 12
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

07/02/2018

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA YÖNERGE DOĞRULTUSUNDA
YAPILAN D GRUBU BAŞVURULARA AİT BARKODLARIN SİSTEME
TANIMLANMASI HAKKINDA DUYURU-75

Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi
Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında
firmalar tarafından Ocak ayı içerisinde yapılmış olan D Grubu başvurulardan değerlendirilip
uygun görülen SUT kodu barkod eşleştirmeleri 01.02.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak
şekilde MEDULA’ya tanımlanmıştır. Söz konusu barkodlara ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
EK – Barkod Listesi

Belge 1: duyuru_07022018 (1).pdf (272.9 KB)
Belge 2: ek_07022018.xlsx (110.2 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_07022018