Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilmesi Yapılmış Olan Greft Ürün Grubu Ürünleriyle İlgili Önemli Duyuru 08.03.2017

Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği

Sayı: 2017/33
Tarih: 08.03.2017

Sayın Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı,

Bilindiği üzere; SGK tarafından belirli tarihlerde yayımlanan eşleştirme duyuruları doğrultusunda SUT eki ve listelerine firmaların ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. Bu kapsamda Kurum resmi internet sitesinde 02.03.2016 tarihinde yayımlanmış olan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-20” ile yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler kapsamında yer alan ve duyuru eki SUT kodlarına ürünleri olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların ürünlerini kendi beyanları doğrultusunda sistem üzerinden eşleştirmeleri istenilmiştir.

Firmalarca eşleştirmesi yapılıp sisteme tanımlanmış ürünlerden; SUT eki EK- 3N-2 XENOGREFT ÜRÜN GRUBU ve EK-3N-3 SENTETİK GREFT ÜRÜN GRUBU Listelerine yapılmış eşleştirmeler Kurumca oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilmiş olup eşleştirildikleri SUT kodlarına uygun olmayanlar tespit edilmiştir.

Eşleştirildikleri SUT kodlarına uygun olmadıkları tespit edilen söz konusu barkodlar duyuru eki “SUT Kodu ve Barkod Eşleştirmeleri Komisyon Sonuçları”nda listelenmiştir. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda SUT kodu ve barkod eşleştirmesinin uygun olmadığı tespit edilen ekli listede yer alan eşleştirmeler MEDULA’da 21.02.2017 tarihi itibariyle kapatılmıştır.

Söz konusu listelerde uygun bulunmayan eşleştirmelere itirazları olan firmaların 17/03/2017 tarihine kadar SGK’ya bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Yapılan itiraz başvurularında itiraz edilen ürünün eşleştirildiği SUT kodunda tarif edilen tıbbi malzeme alan tanımının hangi özelliklerine uyduğunun kanıtlayıcı belgelerle açıklanmasının, komisyonlarda değerlendirme noktasında kolaylık sağlayacağı düşünüldüğünden başvurularda itiraz edilen barkodlara ait ayrıntılı katalogların, bilgi ve belgelerin itiraz dilekçelerine eklenmesi hususunun da göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. S. Tayfun AKSEKİ
Genel Sekreter

SUT Kodu ve Barkod Eşleştirmeleri Komisyon Sonuçları

SUT Kodu ve Barkod Eşleştirmeleri Komisyon Sonuçları 08.03.2017.xlsx (93.6 KB)