Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilmesi Yapılmış Olan “Vidalar” Ve “Plaklar” Ürün Grubları İle İlgili Önemli Duyuru-45 28.04.2017

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat : Müh. Öznur SARİCA E-posta : [email protected]
Telefon : 0 (312) 207 86 54
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

04/2017

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA EŞLEŞTİRİLMESİ YAPILMIŞ OLAN “VİDALAR” Ve “PLAKLAR” ÜRÜN GRUBLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-45

Bilindiği üzere; Kurumumuzca belirli tarihlerde yayımlanan eşleştirme duyuruları doğrultusunda SUT eki ve listelerine firmaların ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. Bu kapsamda Kurumumuz resmi internet sitesinde 02.03.2016 tarihinde yayımlanmış olan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-20” ile yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler kapsamında yer alan ve duyuru eki SUT kodlarına ürünleri olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların ürünlerini kendi beyanları doğrultusunda sistem üzerinden eşleştirmeleri istenilmiştir.

Firmalarca eşleştirmesi yapılıp sisteme tanımlanmış ürünlerden; SUT eki “EK-3A BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER” Listesinde “VİDALAR” ve “PLAKLAR” alan tanımları altındaki 98 SUT koduna yapılmış eşleştirmeler Kurumumuzca oluşturulan bilimsel komisyonlarca; ürünlerin TİTUBB kayıtlarında yer alan sınıflandırma bilgileri dikkate alınarak değerlendirilmiş olup, bu alanda Sınıf-I Diğer (steril ve ölçme fonksiyonu olmayan) olduğu tespit edilen barkodların bu SUT kodlarında eşli olamayacağı kanaatine varılmıştır. TİTUBB’dan alınan veriler doğrultusunda; bu alan tanımlarında eşli olan ve Sınıf-I Diğer (steril ve ölçme fonksiyonu olmayan) olduğu tespit edilen barkodlar duyuru eki “EK_ SUT Kodu-Barkod Eşleştirmeleri Uygun Olmayan Ürünler” listesinde listelenmiştir.

Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda SUT kodu-barkod eşleştirmesinin uygun olmadığı tespit edilen ekli listede yer alan eşleştirmeler MEDULA sisteminde 18.04.2017 tarihi itibariyle kapatılmıştır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Belge 1: duyuru_28042017.pdf (275.4 KB)

Belge 2: ek_28042017.xlsx (29.3 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_28042017