Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması-Duyuru-42 07.04.2017

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı
İrtibat : R. USLU Daire Başkanı
E-posta: [email protected]
Telefon : 0 (312) 207 84 95
Adres : Ziyabey Cad. No:6 Oda No:233 06510 Balgat / ANKARA
07/04/2017

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA YÖNERGE DOĞRULTUSUNDA YAPILAN C GRUBU BAŞVURULARINA AİT BARKODLARIN SİSTEME TANIMLANMASI-DUYURU-42

Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ MALZEME BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE” yayımlanmış olup firmalar tarafından yapılacak başvurulara ilişkin kılavuz yönerge ekinde yer almıştır. Bu kapsamda başvuru yapacak firmalara ilişkin 13.05.2016 tarihinde “TIBBİ MALZEME BAŞVURU SÜREÇLERİ Ve TIBBİ MALZEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İle BİLİMSEL KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA TAKVİMİ” yayımlanmış ve “Dönemin ilk ayında yapılan C grubu başvurular ise gerektiğinde dönemin sonraki üç ayında bilimsel komisyonlarca incelenir. Dönemi içerisinde incelemesi bitirilemeyen başvuru dosyaları takip eden dönemlerde öncelikli olarak değerlendirmeye alınır.” denilmiştir.

Yönergede; “Bilimsel komisyonlarca olumlu görüş oluşturulan C grubu başvurular ise Genel Müdür tarafından değerlendirilir ve verilen karar Kurum resmi internet sitesinde duyurulur.” hükmü yer aldığından firmalar tarafından SUT Eki EK-3F-1 Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler, EK-3F-2 Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler, EK-3F-3 Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler ve EK-3F-4 Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler listelerine Aralık ayı içerisinde Kurumumuza yapılmış olan C Grubu başvurulardan bilimsel komisyonlarca değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan, eşleştirme talepleri olan SUT kodlarına uygun görülen barkodlar 07/04/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya tanımlanacak olup komisyonlarca uygun görülen barkod listesi "EK_C Grubu Barkod Listesi_Uygun Görülenler"de yer almaktadır.

Çalışma takvimi doğrultusunda Aralık ayı içerisinde Kurumumuza yapılmış olan C grubu başvuruların değerlendirme süreci devam etmekte olup, Mart ayı sonuna kadar değerlendirmesi tamamlanan başvurular Nisan ayı içerisinde yayımlanacaktır. Değerlendirme süreci tamamlanamayan başvurular ise Nisan dönemi içerisinde öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER: EK – C Grubu Barkod Listesi_Uygun Görülenler

Belge 1: duyuru_07042017_00.pdf (276.3 KB)

Belge 2: ek_07042017_00.xlsx (259.3 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_07042017_00