Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması-Duyuru-56 02.08.2017

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat : R. USLU Daire Başkanı E-posta :[email protected]
Telefon : 0 (312) 207 84 95
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

02/08/2017

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA YÖNERGE
DOĞRULTUSUNDA YAPILAN C GRUBU BAŞVURULARINA AİT BARKODLARIN
SİSTEME TANIMLANMASI-DUYURU-56

Kurumumuzca 20.04.2016 tarihinde “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ MALZEME
BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE” yayımlanmış
olup firmalar tarafından yapılacak başvurulara ilişkin kılavuz yönerge ekinde yer almıştır. Bu
kapsamda başvuru yapacak firmalara ilişkin 13.05.2016 tarihinde “TIBBİ MALZEME BAŞVURU
SÜREÇLERİ Ve TIBBİ MALZEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İle BİLİMSEL
KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA TAKVİMİ” yayımlanmış ve “Dönemin ilk ayında yapılan C grubu
başvurular ise gerektiğinde dönemin sonraki üç ayında bilimsel komisyonlarca incelenir.
Dönemi içerisinde incelemesi bitirilemeyen başvuru dosyaları takip eden dönemlerde öncelikli
olarak değerlendirmeye alınır.” denilmiştir.
Yönergede; “Bilimsel Komisyonlarca olumlu görüş oluşturulan C grubu başvurular ise
Genel Müdür tarafından değerlendirilir ve verilen karar Kurum resmi internet sitesinde
duyurulur.” hükmü yer aldığından firmalar tarafından SUT Eki EK-3I Kalp Damar Cerrahisi
Branşına Ait Tıbbi Malzemeler, EK-3H Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler ve EK-M
Radyoloji Branşı Ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler
listelerine Aralık ayı içerisinde Kurumumuza yapılmış olan C Grubu başvurulardan bilimsel
komisyonlarca değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan, eşleştirme talepleri olan SUT
kodlarına uygun görülen barkodlar 28/07/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde
MEDULA’ya tanımlanacak olup komisyonlarca uygun görülen barkod listesi "EK_C Grubu
Barkod Listesi_Uygun Görülenler"de yer almaktadır.

Çalışma takvimi doğrultusunda Nisan ayı içerisinde Kurumumuza yapılmış olan C
grubu başvuruların değerlendirme süreci devam etmekte olup, Temmuz ayı sonuna kadar
değerlendirmesi tamamlanan başvurular Ağustos ayı içerisinde yayımlanacaktır.
Değerlendirme süreci tamamlanamayan başvurular ise Ağustos dönemi içerisinde öncelikli
olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EK: C Grubu Barkod Listesi_Uygun Görülenler

Belge 1: duyuru_02082017.pdf (275.7 KB)

Belge 2: ek_02082017.xlsx (222.1 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu