Titreme Hastalığı Hakkında Temel Bilgiler

Titreme, kaza olmadan meydana gelen titrek bir harekettir. Titreme genellikle ellerde ve başlarda ortaya çıkar. Ses, bacak, karın gibi vucudun çeşitli bölgelerinde titreme meydana gelebilir. Bazı vakalarda titreme şikayetleri, tedaviye ihtiyaç duymayacak derecede hafiftir. Ancak, eğer durum çok şiddetli ise ve ilaçla kontrol edilemiyorsa, titreme, beyin cerrahisiyle tedavi edilebilir.

Titreme, kas hareketini düzenleyen beynin bozukluklarından kaynaklanır. Titreme kendiliğinden bilinen bir neden olmadan ortaya çıkabilir, ancak bazı vakalarda titreme bir hastalığın semptomlarından biri olarak görülür. Bu nedenle, sarsılmaların görünümü hafife alınmamalıdır.

Titreme türleri

Dinlenirken titreme eylemi. (Bende de var) Bunun bir diğer ismi de huzursuz bacak sendromu sayılabilir. Bu titreme, vücudun titreme kısmı dinlenme halindeyken, örneğin kollar katlanmış veya kollar asılı dururken oluşur. Bu titreme genellikle sadece ellerde ve parmaklarda görülür.

Hareket halinde titreme . Bu titreme, hareket ederken, örneğin yazarken, kolunuzu gererken, ağır nesneleri kaldırırken veya parmağınızla her hangi bir nesneyi gösterdiğiniz de vücudun belirli bir bölümünde oluşur.

Titreme kategorisi

Titremeler, türe göre bölünmesinin yanı sıra, şekillerine ve nedenlerine göre de kategorilere ayrılır. Bölüm aşağıdakilerden oluşur:

Temel titreme. Bu en yaygın tremor ve titreme eyleminin bir türüdür . Bu titreme başlangıçta vücudun bir yanına etkiler, ancak daha sonra vücudun her bir çok tarafına yayılabilir. Bu tip tremor hafif ve dengeli olabilir, ancak bir kişinin denge bozukluğuna yol açması da muhtemeldir.

Psikojenik titreme. Bu titreme, özellikle akıl yönlendirildiğinde, bir alandan diğerine geçerken aniden durur ve sarsar; frekans, stresle birlikte artar. Psikojenik titreme yapan bazı kişilerin de zihinsel rahatsızlıkları vardır.

Sarsan titreme Bu titreme, serebellumun hasar görmesi nedeniyle oluşur. Hasar, felç , tümör veya multipl sklerozdan kaynaklanabilir . Serebellar titreme, konuşma bozuklukları, nistagmus (istemsiz gözbebeği hareketi) ve denge bozuklukları eşlik edebilir.

Ortostatik titreme. Bir kişi ayağa kalktuğunda bacaklarda görünen ve bir kişi bir bacak kaldırmaya, yürümeye veya oturmaya başladığında azalma gösteren titremeler.|

Fizyolojik titreme. Sağlıklı bireylerde görülen ve göze görünmeyen gerilimler. Aşırı duygular (korku ve kaygı gibi), fiziksel yorgunluk, ateş, kafein içmek, hipoglisemi ve hipertiroidi gibi durumlarda fizyolojik titreme artabilir ve görülür .|

Titreme Nedenleri Nelerdir?

Genel olarak, titreme, kas hareketini düzenleyen beynin bir bölümünde bozulma nedeniyle ortaya çıkar. Titremenin çoğu bilinmeyen nedendir.

  • İnme
  • Hipertiroidi
  • Multipl skleroz
  • Beyin yorulması
  • Parkinson hastalığı

Gibi durumlarda da titreme meydana gelebilir. Buna ek olarak, titreme, aynı zamanda, cıva, bir astım ilaçları ihtiva eden ilaçların kullanımı yan etkileri oluşabilir amfetamin , kortikosteroidler , lityum , ve antidepresan.

Titreme Naıl Teşhis Edilir?

Hastalığı teşhis etmek için doktor çeşitli kontroller yapar:

Fizik muayene ve sinirler Bu muayene, tremorun türünü, alanını ve özelliklerini belirlemektir. Doktor, hastadan bir nesne yazması, tutması, hastadan parmağıyla yüzüne dokunmasını isteyebilir.

Kan ve idrar testleri Kan ve idrar testleri, titreme hormonunun fonksiyonunu ve sarsıntıya neden olabilecek bazı maddelerin seviyesini saptamak içindir.

Tarama Tarama, beyindeki herhangi bir anormalliği saptamak için CT taraması veya MR ile yapılır.

EMG (elektromyogram) Bu test, kas aktivitesini ölçmek ve sinir uyarısına verilen kas tepkisini görmek için yapılır.

Titreme Tedavisi

Tıp dünyasında henüz titremeyi giderecek bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Fakat bazı durumlarda azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.