TSE Sistematik Gözden Geçirme İşlemi Hakkında 01.12.2020

Sayın Üyemiz,

01.12.2020 tarihinde TSE enformasyon bilgilendirme departmanı tarafından gelen bilgilendirme E-mailinde Uluslararası ve Avrupa Birliği standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standardların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirilmekte olduğu iletilmiştir. Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2016 yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatılmıştır. Buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standardlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerekliliğinden bahsedilerek bu sistematik gözden geçirme işlemi, Türk standartlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmakta olduğu iletilmiştir. Bu bilgiler ışığında, ilgili sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standardları listesi ve bu standardların tarafınızdan gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken “sistematik gözden geçirme oy formu” aşağıdaki linkte verilmiştir. Söz konusu oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standard için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız

Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standardlara erişmek için https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632"ye tıklayınız.

Eğer link çalışmıyor ise internet tarayıcınıza aşağıdaki adresi yazarak Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standartlara erişebilirsiniz

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632