TSK ve İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Hizmetlerinin Koordinasyonu 27.02.2019

image

"TSK ve İçişleri Bakanlığına Sunulacak Sağlık Hizmetlerinin Koordinasyonu"nun; Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan, “Sağlık Bakanlığı tarafından TSK’ya ve İçişleri Bakanlığına Bağlı Birimlere Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Usül ve Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair Protokoller” gereği Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı bünyesinde teşkil edilen TSK Sağlık Hizmetleri Koordinasyon ve Yönetim Merkezi Birimi üzerinden sağlanması amacıyla genel yazı yayımlanmıştır.

Belge: TSK ve İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Hizmetlerinin Koordinasyonu.pdf (564.0 KB)

Kaynak: Sayfa Bulunmadı