Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafınddan TOBB’a iletilen yazıda Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı’nın ve söz konusu Toplantı marjında Türk Dünyası İş Forumu’nun 14 Eylül 2023 tarihinde düzenleneceği belirtilmekte olup, anılan İş Forumunun hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerine dair Birliğimizin görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Macaristan ve Türkmenistan ülkelerinde yaşanan sorunlara ilişkin bilgi notlarının 19 Ağustos 2023 tarihine kadar tarafımıza ([email protected]) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.