Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ ÖSG-2000/13-14 24.11.2020

RG. 04.02.2000/23954
Kurum: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sınıflandırma: Tebliğler
No: ÖSG-2000/13-14

20.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ÖSG-2000/13-14 Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında tebliği 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile Kalkınma plan ve programlarına dayanılarak; a) Halkın can ve mal güvenliği ile doğrudan ilgili olan ve Türk Standardı mecburi yürürlükte bulunan sanayi mamullerinden TSE markası olması gerekenleri belirlemek, b) Kamu Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, bunların Müesseseleri ve Bağlı Ortaklıklarının her türlü satınalma ve yatırım ihalelerinde Türk Standardı olan konularda uyacakları esasları tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir. Tebliğin detaylı duyurusunu ve liste olan Ekini EK te bilgilerinize sunarız.

ÖSG-2000 13-14 Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ RG 20.11.2020.docx (21.9 KB)

EK Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası aranacak mamüller listesi RG 20.11.2020 _1.docx (31.8 KB)