Türkiye Ekonomisinin Orta Vadeli Programı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2024-2026 dönemini kapsayan Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Programı (OVP) Cumhurbaşkanı 7597 karar sayısı ile 06.09.2023 Tarih 32301 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

20230906M1-1.pdf (1.73 MB)