Türkiye-Özbekistan Ekonomik İş Birliğinin Geliştirilmesinde Yeni Ufuklar Sempozyumu

İktisadi Araştırmalar Vakfından alınan yazıda; 24 Kasım 2022’de Taşkent/Özbekistan Wyndham Hotel de “Türkiye-Özbekistan Ekonomik İşbirliğinin Geliştirmesinde Yeni Ufuklar” konulu bir sempozyum düzenleneceği bildirilmektedir.

Katılım sağlayacak firmalarımızın 15 Kasım 2022 tarihine kadar ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Belge: https://upload.eib.org.tr/ZZFAF3F52D/8CE0A6F65B4D498CE0A6F65B4D498CE0A6F65B4D498CE0A6F6.pdf

Belge: https://upload.eib.org.tr/ZZFAF3F52D/74387E14C2C84E74387E14C2C84E74387E14C2C84E74387E14.pdf