Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektörel Bilgilendirme Anketi

Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden TÜMDEF’e iletildiği üzere, Başkanımızın Yönetim Kurulunda yer aldığı Uluslararası Ticaret Odası (ICC - International Chamber of Commerce) ile gerçekleştirilmesi planlanan bir proje ile KOBİlerimizin e-ihracat yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO – World Intellectual Property Organazition) gibi uluslararası örgütlerin de yer alacağı proje çerçevesinde, eğitimde yer alabilecek başlıklar ve eğitime katılabilecek uygun KOBİlerin belirlenmesi amacıyla sınırlı sayıda sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır.

ANKET HK.pdf (170 KB)