Türkiye'de Diyabet İstatistikleri

  • Son yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de 7 milyonun üzerinde diyabet hastası olduğu belirtilmektedir.

  • Bütün diyabet hastalarının, yaklaşık olarak sadece %55’ine ( 3,9 milyon kişi) diyabet teşhisi konulmuştur.

  • Diyabet teşhisi konulmuş olan 3,5 milyon kişi, diyabet tedavisi görmektedir. Bu rakam, diyabet teşhisi konulmuş olan tüm kişilerin, % 91’ine tekâmül etmektedir.

  • Diyabet teşhisi konulan hastaların % 50’si, tedavi edilebilme hedefine kavuşmaktadır. Bu rakam, 1,9 milyon kişiye tekâmül etmektedir.

  • Bütün diyabet hastalarının yalnızca % 11’i, tedavi edilebilme hedefi sonuçlarına kavuşarak, komplikasyonsuz ve sağlıklı bir yaşam idame etmektedir.

  • Diyabet hastalarının % 45 gibi büyük bir çoğunluğu, henüz hastalıklarının farkında bile değildir.

  • Türkiye’de bulunan diyabet hastalarının % 19’unda, olası depresyon belirtileri gözlenmiştir.

  • Türkiye’de 8 yıllık eğitimi bitirmemiş kadınlarda diyabet hastalığının oluşma riskinin, eğitim almış kadınlara oranla 1,5 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir.

  • Türkiye’de yaşayan ve yüksek tansiyonu bulunan erkeklerde, 1,84 kat daha fazla oranla diyabet hastalığı riski gözlenmektedir.

  • Yüksek tansiyon hastası kadınlarda, 1,59 kat daha fazla oranla diyabete yakalanma riski gözlenmektedir.