Türkiye'de Üretilen Veya İthal Edilen Tüm Tıbbi Cihazların Ve Kozmetik Ürünlerin Takibi

image

Tüm tıbbi cihaz ve kozmetik ürünleri için Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) yeni dönem başlayacak. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünler için uygulanmaya başlayacak olan "mobil dönem"le dize takılan bir protez ya da kalbe takılan bir pilin hangi üreticiden geldiği, ne gibi aşamalardan geçtiği ve hangi hastada olduğunun sistem üzerinden takibi yapılabilecek.

Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibini sağlamak amacıyla dünyada ilk kez uygulanmaya başlanan Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) “mobil dönem” başlayacak. Böylece, kozmetik ve tıbbi cihazların cep telefonunda sisteme kayıtlı olup olmadığı takip edilebilecek.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği gereğince Türkiye’de yerleşik bulunan üretici ile ithalatçı firmaların, bayilerinin ve yönetmelikler kapsamında bulunan tıbbi cihazların, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ile kayıt işlemi yapılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre 2017 yılı içerisinde bu sistemin yerini Ürün Takip Sistemi (ÜTS) alacak. Dünyada ilk olacak ÜTS ile tıbbi cihazların tekil seviyede takibi yapılabilecek ve Türkiye bu alanda öncü olacak.

Bu yıl içinde tamamen aktif hale gelmesi beklenen ÜTS’nin mobil hale getirilip cep telefonlarına entegre edilmesi planlanıyor. ÜTS ile birlikte ürünlerin kimlik bilgilerinin cep telefonlarından takibi yapılabilecek.

Dize takılan bir protez ya da kalbe takılan bir pilin hangi üreticiden geldiği, ne gibi aşamalardan geçtiği ve hangi hastada olduğunun sistem üzerinden takibi yapılabilecek. Böylece, ürünlerin izlenerek, son kullanıcıya kadar güvenli bir rota takip etmesi sağlanmış olacak.

ÜTS ile aynı zamanda Türkiye’de üretilen ve ithal edilen tüm tıbbi cihazlara ve kozmetik ürünlere ilişkin kayıt, belge, inceleme gibi işlemler de yapılabilecek. Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin verilecek kararlara göre tekil veya lot bazlı takip ile izlemesine, geri çekme işlemlerinin kontrollü olarak yapılmasına yönelik gerekli alt yapı sunulmuş olacak.

Kozmetikler ve Tıbbi Cihazlar İzlenecek

Türkiye’de kayıtlı 4 milyon tıbbi cihaz ve formül bazında 400 bin farklı kozmetik ürün bulunuyor. Sistem ayrıca denetim faaliyetleri, klinik mühendislik faaliyetleri, iş zekası ve vatandaş odaklı işlemlere yönelik modülleri de içeriyor ve toplam 25 yazılım modülünden oluşuyor.

İlk aşamada tıbbi cihazlar takibe alınacak. Vatandaş odaklı hizmetler kapsamında tekil tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin sorgulanmasına yönelik alt yapı geliştirilmiş olacak. ÜTS’deki veriler kullanılarak birçok paydaş için ileri raporlama yetenekleri sunulacak. Türkiye genelindeki hastanelerde kullanılan yerleşik tıbbi cihazlara ilişkin kalibrasyon, bakım ve onarım işlemlerinin doğru şekilde yapılmasını sağlamak için bir alt yapı geliştirilecek. O işlemler de kayıt altında tutulacak.

Teknik servis firmalarının personeli ile onların aldığı eğitimler ve sertifikalar kayıt altına alınabilecek, bu elemanların ilgili işlemi yapmak için gereken yeterlilikleri sistem üzerinden kontrol edilebilecek.

Ürün Takip Sistemi Projesi Sözleşmesi, 7 Ocak 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanmıştı. Ürün Takip Sisteminin, İçişleri Bakanlığının Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi (ESBİS) ve Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP), Başbakanlığın e-Devlet Kapısı, Sağlık Bakanlığının Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), Sosyal Güvenlik Kurumunun Medikal Ulak (MEDULA), Kamu İhale Kurumunun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Elektronik Süreç Yönetimi (ESY) ile entegre çalışması planlanıyor.