Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Standartları Hakkında 24.11.2017

Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z

18.07.2017 tarih ve 80962070-020-1262 sayılı Makam Onay’ı ile 04 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda; ülkemiz sürveyans verileri ile sunulan sağlık hizmetlerindeki gelişmeler/değişikler/yenilikler esas alınarak 31 Mayıs 2010 tarih ve 21832 sayılı yazı ekinde yer alan ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans standartları tekrar değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde;

1- Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar sürveyans standartları yenilenmiştir. 01 Ocak 2018’den itibaren yenilenen ve ek-1’de yer alan “Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Standartları”nın esas alınarak sürveyans programlarının yürütülmesi,

2- Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların sürveyansında ek-2’de yer alan “ Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi”nde yer alan tanımların esas alınması rica olunur.

Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Standartları üst yazısını görüntülemek için tıklayınız. Belge 1: Ulusal-Saglik-Hizmeti-Iliskili-Enfeksiyonlar-Surve-Ustyazi.pdf (64.4 KB)

Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberini görüntülemek için tıklayınız. Belge 2: http://www.thsk.gov.tr/dosya/ilanlar/Ulusal-Saglik-Hizmeti-Iliskili-Enfeksiyonlar-Surveyans-Standartlari/USHIER_2.pdf

Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Standartları Temel İlkelerini görüntülemek için tıklayınız. Belge 3: Ulusal-Saglik-Hizmeti-Iliskili-temel-ilkeler-Ek-37840678.pdf (89.1 KB)

Kaynak: http://www.thsk.gov.tr/guncel/duyurular/296-duyurular/ulusal-saglik-hizmeti-iliskili-enfeksiyonlar-surveyans-standartlari-hakkinda.html