Üretim ve Satış Yerlerinde Alınması Gereken Tedbirler Hakkında 27.03.2020

Sayın Üyemiz,

TİTCK’dan gelen üretim ve satış yerlerinde alınması gereken tedbirleri ekte bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

M.Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

Belge: tıbbi cihaz tedbirler ek.pdf (524 KB)

Belge: tıbbi cihaz alınması gereken tedbirler.pdf (466 KB)