Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Revizyon Çalışmaları 25.09.2020

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından tarafımıza iletilen yazıda 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4’üncü maddesine istinaden hazırlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin çoğu her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmeleri alınarak revize edildiği bildirilmiştir.Bu kapsamda, 2020 yılına ait Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ve bu Tebliğlerin bazılarında değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğler ile “Tütün ve Tütün Mamülleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19)”, 2021 yılında yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete de yeniden yayımlanmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Konuyla ilgili Tebliğler aşağıda yer almaktadır.

–– İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/1)

–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)

–– Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4)

–– Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/5)

–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/6)

–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/7)

–– “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9)

–– Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/11)

–– Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/12)

–– 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/13)

–– Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/14)

–– Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/15)

–– Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/16)

–– Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/20)

–– Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/21)

–– İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/22)

–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/23)

Bilgilerini ve anılan Tebliğler hakkında olabilecek görüşlerinizin ekteki görüş bildirme formuna işleyerek 28 Eylül tarihi mesai bitimine kadar [email protected] ve [email protected] adresine iletmenizi rica ederiz .

Bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımızla,

Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMATI.DOCX (15.2 KB)