Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Hata Kodları

UTS-H001 - Kullanılabilir miktar yeterli değil
UTS-H002 - Tekil Ürün bulunamadı
UTS-H003 - Geri Çekme Verme Bildirimi bulunamadı
UTS-H004 - Geri Çekme Verme (Paket) Bildirimi bulunamadı
UTS-H005 - Kurum sadece kendine ait bildirimleri iptal edebilir
UTS-H006 - Aynı lot numarasına sahip tekil ürünlerin üretim tarihleri farklı olamaz
UTS-H007 - Son kullanma tarihi formatı uygun değildir
UTS-H008 - Alınan adet, verme bildiriminde gönderilen adetten fazla olamaz
UTS-H009 - Bu tekil ürün şuan askıdadır. Yeni bir bildirim yapılamaz
UTS-H010 - Bildirim Aktif olmalıdır
UTS-H011 - İlgili işlem için stokta yeteri kadar ürün bulunmamaktadır
UTS-H012 - Bildirim yapan kurum aktif olmalıdır
UTS-H013 - İlgili bildirimin yapılabilmesi için ürünün eşsiz kimliği olmalıdır
UTS-H014 - Girilen eşsiz kimliği değerine göre ürün sistemde bulunmamaktadır
UTS-H015 - Firma tipi seçeneklerinden ESBİS veya MERNİS bilgilerinden biri girilmelidir
UTS-H016 - İlgili ürün için daha önceden bildirilmiş bir Geçici Kullanıma Verme Bildirimi bulunmamaktadır
UTS-H017 - Bu tekil ürün şuan geçici kullanıma verilmiştir. Yeni bir bildirim yapılamaz
UTS-H018 - Geri Toplatılmış Tekil Ürün için bildirim yapılamaz
UTS-H019 - İmal ürünler için İthalat Bildirimi yapılamaz
UTS-H020 - İthal ürünler için Üretim Bildirimi yapılamaz
UTS-H021 - Bir kurumda aynı numaraya sahip iki paket bulunamaz
UTS-H022 - Adet sıfırdan büyük olmalıdır
UTS-H023 - MERNİS doğrulaması başarısız
UTS-H024 - Satarken tüketici kimlik bilgisi gereklidir
UTS-H025 - Girilen seri numarası daha önce tanımlanmıştır
UTS-H026 - Lot numarası boş olamaz
UTS-H027 - Sınırlı sayıda kullanılan tıbbi cihazın sınırlı kullanım sayısı olmalıdır
UTS-H028 - Son kullanma tarihi, üretim tarihinden sonra olmalıdır
UTS-H029 - Son kullanma tarihi, bugünden önce olamaz
UTS-H030 - Tekil ürün üzerinde başka bildirim olduğu için bu bildirim yapılamaz
UTS-H031 - Ürün aktif olmalıdır
UTS-H032 - Ürünün belgeleri üretim tarihinde geçerli olmalıdır
UTS-H033 - Verme bildirimindeki gönderilen adet sıfırdan büyük olmalıdır
UTS-H034 - Verme bildirimi yetkili olunan kuruma ait değildir. Başka bir kuruma yapılmıştır
UTS-H035 - Geri çekme verme bildirimi yetkili olunan kuruma ait değildir. Başka bir kuruma yapılmıştır
UTS-H036 - Tekil ürün geri çekme askı durumunda olmalıdır
UTS-H037 - Geri çekme verme (paket) bildirimi yetkili olunan kuruma ait değildir. Başka bir kuruma yapılmıştır
UTS-H038 - Verme Bildirimi yapan Kurum giriş yapmış olmalı
UTS-H039 - Kullanım sayısı yeterli değil
UTS-H040 - Kozmetik ürünler için kullanım bildirimi yapılamaz
UTS-H041 - Parametreler eksik
UTS-H042 - Kurum aktif değildir
UTS-H043 - Ürün veritabanında bulunmamaktadır
UTS-H044 - Ürün bulunamadı
UTS-H045 - Ürün takip edilmemektedir
UTS-H046 - Raf ömrü dolan ürün için bildirim yapılamaz
UTS-H047 - Askıdaki ürünler için bildirim yapılamaz
UTS-H048 - Geçici kullanıma verilmiş ürün için bildirim yapılamaz
UTS-H049 - Aktif olmayan Tekil Ürün için bildirim yapılamaz
UTS-H050 - Tekil Ürün son kullanma tarihi geçmemiş olmalıdır
UTS-H051 - Tekil ürünün son kullanma tarihi geçmiştir
UTS-H052 - Yapılan istek için gönderilen parametreler eksiktir
UTS-H053 - İptal edilmek istenen bildirim veritabanında bulunmamaktadır
UTS-H054 - Tekil ürün kurumunuz bünyesinde değildir
UTS-H055 - Bildirim iptal süresi dolmuştur. Bildirim iptal edilemez
UTS-H056 - Bildirim veri tabanında bulunmamaktadır
UTS-H057 - Lot takipte adet bilgisi boş olamaz
UTS-H058 - HEK Zayiat türü Diğer ise Diğer Açıklama alanı doldurulmalıdır
UTS-H059 - Hastanın vücudundan çıkarma bildiriminde gerekçe Diğer ise Diğer Gerekçe Açıklaması alanı doldurulmalıdır
UTS-H060 - Üretim tarihi bugünden sonra olamaz
UTS-H061 - Üretim tarihi, bildirimin yapıldığı tarihten raf ömrü kadar geri gidebilir
UTS-H062 - Adet bilgisi boş olamaz
UTS-H063 - Seri numarası boş olamaz
UTS-H064 - Lot adedi sıfırdan büyük olmalıdır
UTS-H065 - Lot adedi girilmelidir
UTS-H066 - Tüketici kimlik numarası girilmiş olmalıdır
UTS-H067 - Kullanım sayısı sınırsız olan ürünler için kullanım bildirimi yapılamaz
UTS-H068 - Üretim tarihi bildirim tarihinden ileride olmaz
UTS-H069 - Üretim tarihi raf ömründen geride olamaz
UTS-H070 - Bildirim adeti sıfırdan küçük veya boş olamaz
UTS-H071 - Bildirimi yapan kurum aktif olmalıdır
UTS-H072 - İthal edilen ülke ile ürün bağlantılı değildir
UTS-H073 - Menşei ülke ile ürün bağlantılı değildir
UTS-H074 - İlgili ürün için daha önceden bildirilmiş bir Tüketiciye Verme Bildirimi bulunmamaktadır
UTS-H075 - Tüketiciye verme bildiriminde iade alınan adet tüketiciye verilen adetten fazla olamaz
UTS-H076 - Tüketiciden İade Alma bildiriminde iade alınan adet sıfırdan büyük olmalıdır
UTS-H077 - Toplam tekil ürün adedinden fazla pakete eklenemez
UTS-H078 - Tekil ürün adeti sıfırdan büyük olmalıdır
UTS-H079 - Bildirimin yapılması için Geri Çekme tanımlanmış olmalıdır
UTS-H080 - Geri Çekme sebebi “Güvensiz” olamaz
UTS-H081 - Bu tekil ürün şuan geri çekme askıdadır. Yeni bir bildirim yapılamaz
UTS-H082 - Verilen kurum sistemde bulunamadı
UTS-H083 - Paket sistemde bulunamadı
UTS-H084 - Paket veren kurumda değil
UTS-H085 - Paket mahrecine iade etme bildirimini yapan kurumda değil
UTS-H086 - Bildirim türü hatalıdır
UTS-H087 - Konfigürasyon türü tekil takip olan ürünler için girilen adet 1 veya boş olmalıdır
UTS-H088 - Bildirim yapılabilmesi için paketin aktif olması gerekmektedir
UTS-H089 - Gönderilen bildirim kodu paket verme bildirimine ait değildir
UTS-H090 - Verilen kurum sistemde mevcut değil
UTS-H091 - Tekil ürün tüketicide veya kullanımda olmalıdır
UTS-H092 - {0} seri numaralı tekil ürünler başka bir paket içinde yer almaktadır. Tekil bazlı takip edilen tekil ürünler sadece tek paket içinde yer alabilir
UTS-H093 - Ürün geri çekildiği için bildirim gerçekleştirilemez
UTS-H094 - Tekil ürün geri çekildiği için bildirim gerçekleştirilemez
UTS-H095 - Ismarlama tıbbi cihaz sadece üründeki kişiye verilebilir
UTS-H096 - Firma güvensiz ürünü kendisi geri çekemez
UTS-H097 - Sistem işlem paketindeki alt ürünlerinin miktarları yeterli değildir
UTS-H098 - Sistem işlem paketindeki lot bazlı takip edilen ürünler için adet girilmemiştir
UTS-H099 - Tekil ürün kurumda değil ya da kurum üretici yada ithalatçı değildir
UTS-H100 - Kozmetik ürün setindeki alt ürünlerinin miktarları yeterli değildir
UTS-H101 - Kozmetik ürün setindeki lot bazlı takip edilen ürünler için adet girilmemiştir
UTS-H102 - Ismarlama tıbbi cihazlar için geçici kullanıma verme bildirimi yapılamaz
UTS-H103 - Ismarlama tıbbi cihazlar için ÜTS’de tanımsız yere verme bildirimi yapılamaz
UTS-H104 - Ismarlama tıbbi cihazlar için yeniden işleme bildirimi yapılamaz
UTS-H105 - Diğer kurum aktif olmalıdır
UTS-H106 - Diğer kurum numarası eksiktir
UTS-H107 - Sistem işlem paketinde tekil takip edilen ürün/ürünler başka bir sistem işlem paketi içerisinde eklenmiştir
UTS-H108 - Firma kendisine verme bildirimi yapamaz
UTS-H109 - Firma kendisine geri çekme verme bildirimi yapamaz
UTS-H110 - Kozmetik ürün setindeki tekil takip edilen ürün/ürünler başka bir kozmetik ürün seti içerisinde eklenmiştir
UTS-H111 - Bu firma ÜTS’de tanımlıdır. ÜTS’de tanımlı firmalara ÜTS’de Tanımsız Yere Verme bildirimi yapılamaz. Verme bildirimi yapılabilir
UTS-H112 - Paket içeriğindeki tüm bildirimler başarısız oldu. Paket bildirimi eklenemedi
UTS-H113 - Paket numarasını paketi oluşturan kurumdan başkası güncelleyemez
UTS-H114 - İmal ürünler için mahrecine iade bildirimi yapılamaz
UTS-H115 - Alma bildirimi yapılmış verme bildirimi iptal edilemez
UTS-H116 - İthal edildiği ülke kodu geçerli değildir
UTS-H117 - Kullanımdan alma bildirimi yapılmış bildirim için iptal bildirimi yapılamaz
UTS-H118 - SİP içindeki tekil ürünler için geri çekme kararı verilmiş olamaz
UTS-H119 - SİP içindeki tekil ürünler için güvensiz geri çekme kararı verilmiş olamaz
UTS-H120 - SİP içindeki tekil ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş ya da raf ömrü dolmuş olamaz
UTS-H121 - SİP içine aynı tekil ürünün farklı lotları eklenemez
UTS-H122 - Paket askıda olduğu için silme işlemi yapılamaz
UTS-H123 - Paket geri çekme askıda olduğu için silme işlemi yapılamaz
UTS-H124 - SİP tanımına göre içindeki tekil ürünler eksik
UTS-H125 - Hastanın vücudundan çıkarma gerekçesinin Geri Çağırma seçilebilmesi için ürün geri çekilmiş olmalıdır
UTS-H126 - Bu paket şuan askıdadır. Yeni bir bildirim yapılamaz
UTS-H127 - İthalat tarihi, üretim tarihinden sonra olmalıdır
UTS-H128 - İthalat tarihi raf ömründen geride olamaz
UTS-H129 - Üretim veya ithalat tarihlerinden en az biri girilmiş olmalıdır
UTS-H130 - İthalat tarihi bildirim tarihinden ileride olmaz
UTS-H131 - Son kullanma tarihi, üretim ve ithalat tarihinden sonra olmalıdır
UTS-H132 - ÜTS’de tanımsız yere verme bildiriminde iade alınan adet verilen adetten fazla olamaz
UTS-H133 - İlgili ürün için daha önceden ÜTS’de tanımsız yere verme bildirimi bulunmamaktadır
UTS-H134 - Tekil ürün sadece bildirim yapılan kuruma iade edilebilir
UTS-H135 - Sadece askıdaki tekil ürünler için alma bildirimi yapılabilir
UTS-H136 - Tekil ürün hastanın vücudundan çıkartıldığı için bu bildirim yapılamaz
UTS-H137 - Pakete sadece kurum üzerindeki paketler eklenebilir
UTS-H138 - Pakete sadece kurum üzerindeki tekil ürünler eklenebilir
UTS-H139 - İlgili işlem için stokta yeteri kadar ürün bulunmamaktadır. Stokta {0} adet tekil ürün bulunmaktadır
UTS-H140 - Kozmetik ürünler için geçici kullanıma verme bildirimi yapılamaz
UTS-H141 - Lot bazında takip edilen ürünler için seri/sıra numarası verilemez
UTS-H142 - Firma MERSIS’te tanımlı değildir
UTS-H143 - Firma ESBIS’te tanımlı değildir
UTS-H144 - Paket içerisine, paketin içerisinde olduğu paket koyulamaz
UTS-H145 - Güncellenmek istenen paket kurum üzerinde olmalıdır
UTS-H146 - Tıbbi Cihazlar Kozmetik firmasına verilemez
UTS-H147 - Tıbbi Cihazlar için Üretim tarihi girilmesi zorunludur
UTS-H148 - Kozmetik ürünler için hastanın vücudundan çıkarma bildirimi yapılamaz
UTS-H149 - Paket sadece bildirim yapılan kuruma iade edilebilir
UTS-H150 - Pasif kurumlar ödünç verme bildirimi yapamaz
UTS-H151 - Firma kendisine verme bildirimi yapamaz
UTS-H152 - Tıbbi Cihazlar için kozmetik firmasına ödünç verme bildirimi yapılamaz
UTS-H153 - Kozmetik ürünler için ödünç verme bildirimi yapılamaz
UTS-H154 - Lot bazında takip edilen tıbbi cihazlar için ödünç verme bildirimi yapılamaz
UTS-H155 - Ödünç Verme Askıdaki ürünler için bildirim yapılamaz
UTS-H156 - Ödünç Alma bildirimi yapılmış ödünç verme bildirimi iptal edilemez
UTS-H157 - Kozmetik ürünler için ödünç alma bildirimi yapılamaz
UTS-H158 - Lot bazında takip edilen tıbbi cihazlar için ödünç alma bildirimi yapılamaz
UTS-H159 - Paketler için ödünç alma bildirimi yapılamaz
UTS-H160 - Bu tekil ürün şuan tüketicidedir. Yeni bir bildirim yapılamaz
UTS-H161 - Ismarlama tıbbi cihaz bildirimleri henüz başlamamıştır
UTS-H162 - Kozmetik ürün seti bildirimleri henüz başlamamıştır
UTS-H163 - Sistem işlem paketi bildirimleri henüz başlamamıştır
UTS-H164 - Kimlik bilgileri girilmelidir
UTS-H165 - Seri numarası karakter sayısı hatalıdır
UTS-H166 - Lot numarası karakter sayısı hatalıdır
UTS-H168 - İade edilmek istenen bildirim veri tabanında bulunmamaktadır
UTS-H169 - Paket numarası daha önce tanımlanmıştır
UTS-H170 - Verilen Tekil Ürün bilgilerine uyan bildirim bulunamadı!
UTS-H171 - Verilen Tekil Ürün bilgilerine uyan birden fazla bildirim bulundu!
UTS-H172 - Okundu olarak işaretlenecek sistem paketi kuruma gelmiş olmalıdır
UTS-B001 - Yeniden işleme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B002 - İthalat bildirimi yapıldı
UTS-B003 - İhracat bildirimi yapıldı
UTS-B004 - Kullanım bildirimi yapıldı
UTS-B005 - Geçici kullanıma verme bildirimi yapıldı
UTS-B006 - Alma bildirimi yapıldı
UTS-B007 - Geri çekme alma bildirimi yapıldı
UTS-B008 - Geri çekme alma (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B009 - Geçici kullanıma verme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B010 - Hastanın vücudundan çıkarma bildirimi yapıldı
UTS-B011 - Hastanın vücudundan çıkarma iptal bildirimi yapıldı
UTS-B012 - {0} numaralı paket eklendi
UTS-B013 - {0} numaralı paket güncellendi
UTS-B014 - {0} numaralı paket silindi
UTS-B015 - İthalat iptal bildirimi yapıldı
UTS-B016 - ÜTS’de tanımsız yere verme bildirimi yapıldı
UTS-B017 - ÜTS’de tanımsız yere verme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B018 - Kullanım iptal bildirimi yapıldı
UTS-B019 - Kullanımdan alma bildirimi yapıldı
UTS-B020 - Kullanımdan alma iptal bildirimi yapıldı
UTS-B021 - Tüketiciye verme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B022 - Üretim iptal bildirimi yapıldı
UTS-B023 - Tüketiciye verme bildirimi yapıldı
UTS-B024 - Üretim bildirimi yapıldı
UTS-B025 - Verme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B026 - Yeniden işleme bildirimi yapıldı
UTS-B027 - Verme bildirimi yapıldı
UTS-B028 - Mahrecine iade etme bildirimi yapıldı
UTS-B029 - Mahrecine iade etme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B030 - HEK/Zayiat bildirimi yapıldı
UTS-B031 - HEK/Zayiat iptal bildirimi yapıldı
UTS-B032 - İhracat iptal bildirimi yapıldı
UTS-B033 - Geri çekme verme bildirimi yapıldı
UTS-B034 - Tüketiciden iade alma bildirimi yapıldı
UTS-B035 - İmha/Bertaraf bildirimi yapıldı
UTS-B036 - İmha/Bertaraf iptal bildirimi yapıldı
UTS-B037 - Islah/Düzeltici faaliyet bildirimi yapıldı
UTS-B038 - Islah/Düzeltici faaliyet iptal bildirimi yapıldı
UTS-B039 - Tüketiciden iade alma iptal bildirimi yapıldı
UTS-B040 - Geri çekme verme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B041 - Verme (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B042 - Mahrecine iade etme (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B043 - Verme (paket) iptal bildirimi yapıldı
UTS-B044 - Geri çekme verme (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B045 - Alma (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B046 - İhracat (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B047 - ÜTS’de tanımsız yere verme (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B048 - ÜTS’de tanımsız yere verme (paket) iptal bildirimi yapıldı
UTS-B049 - İhracat (paket) iptal bildirimi yapıldı
UTS-B050 - Mahrecine iade etme (paket) iptal bildirimi yapıldı
UTS-B051 - Geri çekme verme (paket) iptal bildirimi yapıldı
UTS-B052 - ÜTS’de tanımsız yerden iade alma bildirimi yapıldı
UTS-B053 - ÜTS’de tanımsız yerden iade alma iptal bildirimi yapıldı
UTS-B054 - ÜTS’de tanımsız yerden iade alma (paket) bildirimi yapıldı
UTS-B055 - ÜTS’de tanımsız yerden iade alma (paket) iptal bildirimi yapıldı
UTS-B056 - Ödünç verme bildirimi yapıldı
UTS-B057 - Ödünç verme iptal bildirimi yapıldı
UTS-B058 - Ödünç alma bildirimi yapıldı
UTS-B059 - Tüketiciye verme bildirimi yapılabilir
UTS-B060 - {0} nolu sistem paketi okundu olarak işaretlendi
UTS-U001 - Tekil ürün geri çekilmiştir
UTS-U002 - Ürün geri çekilmiştir
UTS-U003 - Geri çekilmemiş tekil ürünler paketten çıkarılmıştır
UTS-U004 - Uyarı: {0} nolu paket içindeki {1} tekil ürün için {2} hatası nedeniyle bildirim yapılamamıştır
UTS-U005 - Uyarı: {0} nolu paket içindeki {1} tekil ürün ve {2} numaralı bildirim için {3} hatası nedeniyle bildirim yapılamamıştır