Ürün Takip Sistemi UTS-v10.15.0 Sürümü Yayınlanmıştır

Ürün Takip Sistemi UTS-v10.15.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

KOZMETİK

Kozmetik firma başvurusu ticari sicil gazetesi ismi “Kozmetik Faaliyet Alanının Yer Aldığı Belge/Ticari Sicil Gazetesi” şeklinde güncellendi.

BİYOSİDAL

Güncelleme başvurularına ek belge alanı eklenmiştir. Çerçeve ruhsatlı ürünlerin devredilmesinde bazı gereksinim değişiklikleri yapıldı.

Devreden firma tarafından devri başlatılan ürün bir çerçeve ruhsatsa veya bir çerçeve ruhsatın referans ürünüyse, devredilen ürüne bağlı diğer ürünler için de devir başvurusu yapılması gerektiği uyarısı gösterilecek.

Ruhsat devir başvurusu onaylanırken, devredilen ürün bir çerçeve ruhsatlı ürün ise ve devredilen ürünün referans ürünü henüz devredilmemiş ise, çerçeve ruhsatlı ürünün ruhsat devri onaylanamayacak.

Önce ana (referans) ürünün devir başvurusunun tamamlanıp onaylanması gerektiği uyarısı verilecek.

Çerçeve ruhsatlı ürünün ruhsat devri onaylanırken, kendisinden önce devredilmiş (devralan firmaya taşınmış) olan referans ürünü ile ilişkisi sağlanacak.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ

Onaylanmış kuruluşa dönüştürme işlemi sırasında yüklenen atama yazısı dokümanı boyut sınırı arttırıldı.

TIBBİ CİHAZ

SEKAPS GMDN kodları ve açıklamaların sunulduğu servis eklendi.