Ürün Takip Sistemi UTS-v10.2.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v10.2.0 Sürümü yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

TIBBİ CİHAZ

  • 90/385/EEC veya 93/42/EEC kapsamındaki EC Sertifikası ve 93/42/EEC kapsamında Sınıf-I Diğer cihazlar için düzenlenen Uygunluk Beyanı belgelerine “2023/KK-1 Sayılı Duyuru Kapsamında Belge Kayıt/Güncelleme Bildirimi Başvurusu mu?” alanı eklendi. Bu alanın “Evet” seçilmesi durumunda ilgili belgeler için “2023/KK-1 Sayılı Duyuru Kapsamında Belge Başvurusu” isminde fiziksel evrak gerektirmeyen başvuru yapılabilmesi sağlandı. Bu yeni başvuru tipine belge başvurusu ekranından ulaşılabilir.

  • “2023/KK-1 Sayılı Duyuru Kapsamında Belge Kayıt/Güncelleme Bildirimi Başvurusu mu?” alanı evet olan belgeler için zorunlu olarak “MDR Geçiş Süresi Uzatımı İçin Kanıt Dokümanlar” eklenmesi sağlandı.

  • “Sınıf III impante edilebilir ısmarlama tıbbi cihaz mı” sorusu “Evet” seçilen Ismarlama Tıbbi Cihazlar için “2023/KK-1 Sayılı Duyuru Kapsamında Başvuru yapıldı mı?” alanı eklendi. Bu alan “Evet” seçilirse “MDR Geçiş Süresi Uzatımı İçin Kanıt Dokümanlar” eklenmesi zorunlu kılındı.

  • Kik servisinde EKAP tarafından firmaların ürünleri sorgulandığında durumu reddedildi olup sistemde tekil ürünü bulunan ürünlerin de dönülmesi sağlandı.

PGD ve Uyarı

  • Tıbbi cihaz uyarı sorumlularının listelendiği sayfada sadece aktif olarak faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının uyarı sorumlularının gösterilmesi sağlandı.

  • 90(pgd) ve 120(uyarı) gün içerisinde hareket görmeyen dosyaların listesi, dosya sahibi ve kaç gündür işlem görmediği gün bilgilerin görüntülendiği yeni bir ekran oluşturuldu.

  • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün Sağlık Kuruluşu Olumsuz Olay Bildirimlerinin takibini yapabilmesi için bir ekran geliştirildi.

Giderilen Hatalar

TIBBİ CİHAZ

  • SGK Cihaz sorgulama servisinde karşılaşılan hata giderildi.

ÜRÜN HAREKETLERİ

  • Mdd’den Mdr’a geçip sınırsız süreli belgeleri olanlar üretim bildirimi yapabilmesi sağlandı.

KLİNİK MÜHENDİSLİK

  • Referans donanım başvurularının TİTCK’ya gönderilmesi sağlandı.

Kaynak: https://uts.saglik.gov.tr/?p=3477