Ürün Takip Sistemi UTS-v7.19.0 Sürümü Yayınlandı 10.01.2019

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.19.0 sürümü 10 Ocak 2019 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler:

· ÜTS Mobil ve Şikayet Modülü devreye alındı.

· Bütün Ürünleri Sorgulama Servisi’nde dönülen ürün bilgilerine “Takip Durumu” eklendi.

· Eksik alma bildirimlerinin veren tarafa e-posta ile bildirilmesi sağlandı.

· Ayrıntılı Bildirim Sorgulama ekranında sorgu kriterilerine “belge no” ve “bildirim id” eklendi.

· Kullanım bildiriminde YUPASS numarası üzerinden de hasta bilgilerinin alınması sağlandı.

· TİTCK için takip konfigürasyonu bazında bildirim sayılarının ve sağlık hizmet sunucusu bazında kullanım bildirimlerinin görüntülenebilmesi için tekil ürün bildirimleri detaylı istatistikleri oluşturuldu.

· Tıbbi cihaza “Ürün Yüzey Alanı” eklendi.

· Sistem işlem paketinde katalog ile birlikte kullanım kılavuzunun da eklenebilmesi sağlandı.

· Üst makam incelemesinde toplu karar verilebilmesi sağlandı.

· Belge başvurularında başvuru tipine göre iş dağıtımı yapılabilmesi sağlandı.

· İhracat sertifikası başvurusunda eklenecek ürünler için ürün adı listesinden ürün seçilebilmesi sağlandı.

· İhracat sertifikası başvurusunda sertifika numarasının otomatik verilmesi sağlandı ve ülke listesinden “Türkiye” çıkartıldı.

· Ödeme yapılmaması durumunda ihracat sertifikası başvurusunun otomatik olarak reddedilmesi sağlandı.

· Kozmetik ürünlerde "Ürün Güvenlik Raporu"nun görüntülenmesinin loglanması sağlandı.

· Kozmetik ürün detayından kozmetik ürünün yer aldığı kozmetik ürün setlerine ulaşılabilmesi sağlandı.

· Uyarı dosyası, üzerimdeki raporlar ve bütün raporlar listeleme sayfalarında “İnceleme Seviyesi” olarak SGDF inceleme seviyesinin de gösterilmesi sağlandı.

· Üzerimdeki Denetim Dosyaları listeleme ekranındaki tabloya iş emri dokümanının tarih ve sayı bilgisi ile filtreleme alanına dosya kapatma yazısının tarih ve sayısı alanı eklendi.

İyileştirmeler:

· Firmanın pasifken de tıbbi cihaz silme işlemini gerçekleştirilebilmesi sağlandı.

· Ürün ve belge geçmişlerinde karşılaştırma ekranında ret/revizyon ve açıklama kısımlarının gösterilmesi sağlandı.

· Ismarlama tıbbi cihazlarda pasaport numarası ile de hasta bilgisinin eklenebilmesi sağlandı.

· SUT kodu eşleşme başvurularında ve değerlendirmelerinde yer alan açıklama ve karar alanlarının boyutları artırıldı.

· SUT kodu eşleşmesi eklerken sistem işlem paketleri için içindeki tüm cihazlar Sınıf-I listesinde ise kullanım kılavuzu zorunluluğunun aranmaması sağlandı.

· Saklama koşulu girişinde alt ve üst değerden en birinin girilmesinin zorunlu olması sağlandı.

· DMO’ya sağlık market için sunulan servislerdeki “Yetkili Distribütörlük Belgesi” ile ilgili kontroller kaldırıldı.

· Kozmetik başvurularının kozmetik ürün inceleme yetkisinde olan kullanıcılara dağıtımının yapılabilmesi sağlandı.

· Kozmetik Başvurusuna İnceleyen Ata Ekranında varsayılan olarak inceleyen atanmayan kayıtların listelenmesi sağlandı.

· Denetim ve uyarı ile ilgili listeleme sayfalarındaki filtreleme alanları zenginleştirildi.

Giderilen Hatalar:

· Toplu bildirim sırasında alınan hata giderildi.

· Bayilik eklerken tüm ürünlerin seçilmesi ve ürün sayısının fazla olması durumunda alınan hata düzeltildi.

· Bayilik eklerken tüm ürünler seçilince hatalı çalışan Ek3 kapsamı kontrolü düzeltildi.

· Toplu ürün inceleme sayfasında ret mesajı ile ilgili hata giderildi.

· Bazı Rapor Ekleme pencerelerinde “Rapor Referans Numarası” alanının arayüzde zorunlu alan olarak gösterilmesi hatası giderildi.

· Kozmetik denetim dosyası için karar ekle penceresinde Karar Seviyesi alanında Firma seçildiğinde istenmeyen alanların gözükmesi ile ilgili hata giderildi.

· Trend Raporu eklendikten sonra taslak durumdaki raporun referans numarasının güncellenememesi ile ilgili hata giderildi.

· Trend Raporu Güncelle penceresinde, Güncelle butonu yerine TİTCK’ya gönder butonu olmasından dolayı güncelleme yapılamaması ile ilgili hata düzeltildi.