Ürün Takip Sistemi UTS-v7.27.0 Sürümü Yayımlandı 07.10.2019

Sayın Üyemiz,

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.27.0 Sürümü Yayımlandı.

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

Kozmetik Başvuru Listele ekranında Reddedilen başvuruların da sorgulanması sağlandı.
Kozmetik Ürün Listele ekranında Değişiklik verilen ve Denetime Gönderilen ürünlerin Kayıt No değerinin boş bırakılması sağlandı.
Kozmetik Ürün Listele ekranında Kayıt No’ya göre sıralama yapılması sağlandı.
Denetim dosyası ürün ekleme kısmında, “Cihaz Tipi: Tıbbi Cihaz Değil” seçilirse ‘Ürün Adı Kategorisi’ ve ‘Risk Kategorisi’ alanlarının zorunluluğu kaldırılacak şekilde düzenleme yapıldı.
Tıbbi Cihazlarda Etiket alanı yerine sisteme girilen bilgilerle oluşturulan “Ürün Künyesi” eklendi.
Piyasaya arz bilgisi kullanılarak bildirim yapılabilmesini sağlayan güncelleme gerçek ortama alındı.

İyileştirmeler

Daha önce revizyon verilmiş olan bir ürün/belgeye tekrar revizyon verilmesi özelliği eklendi.
Devir yerine sehven yeni firma açılmış olan firmalara ait düzeltmeler yapıldı.
Firmaların yaptığı kozmetik başvurusu geri çekmeleri ile ilgili oluşturulan ürün geçmişleri listelenmeyecek şekilde düzenlendi.
Geri çekilen kozmetik başvuruların sorumlu alanı boş olacak şekilde bırakılması sağlandı.
Nanomateryal başvurularında, başvurunun ilk inceleyen kişiye otomatik olarak atanması sağlandı.
Lot/Batch ve Seri/Sıra numaralarının kontrolleri yeni GS1 standartlarına uyacak şekilde güncellendi.
Tekil ürünün durumunu kontrol eden sorgular hızlandırıldı.
Toplu Cihaz İnceleme için Üst Onay Revizyon mekanizması eklendi.
KİK web servisleri düzenlendi.
Ayrıntılı sorgu ekranları iyileştirilerek kullanıma açıldı.
Ayrıntılı bildirim sorgulama alanlarına tarih filtresi eklendi.
HEK/Zayiat bildirimine yeni gerekçe eklendi.

Giderilen Hatalar

Revizyon verilen ürünlerin başvurusuz güncelleme sonrası revizyona gerek kalmaması hatası giderildi.
Üst onay gerektiren revizyon işlemlerinde karşılaşılan yetki problemi çözüldü.
TITUBB’dan veri aktarımı ile gelmiş olan ve firması tarafından silinmiş olan ürünlerin tekrar incelenmesine engel olan hata çözüldü.
Kozmetik başvurusu değişiklik reddet işleminde, daha önceden firma tarafından atılmış olan Başvuru Geri Çekme geçmişine dönülmesi engellendi.
Yeni durumundaki bir kozmetik ürünün ilk başvurusunun, TİTCK tarafından Değişiklik Reddet seçeneği ile reddedilmesi engellendi.
SGDF raporu risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra gelen takip veya final raporunda önceden tespit edilmiş olan risk değeri değişmesi hatası düzeltildi.
Tıbbi Cihaz Durum Sorgula ekranında Ana firma no ile sorgulandığında “Kayıtlı” gelip bayi firma no ile sorgulandığında “Kayıtlı Değildir” cevabı düzeltildi.
SGK Online Tıbbi Malzeme Sorgulama ekranında Ana firma no ile sorgulandığında “Bu ürün tekil takip edilmektedir.” gelmesine rağmen ürüne bayiliği olan bayi no ile sorgulandığında gelen yanlış sonuç düzeltildi.
Doğrudan Temin Dosyaları’nın EKAP sistemine yüklenmesiyle oluşan “Entegrasyon” hatası giderildi.
PGD Uyarı Takip ve Final Raporu oluşturulurken Başlangıç raporunun içinde yayınlanmış bir bildirim var ise bu bildirimin otomatik olarak yeniden yayınlanması hatası giderildi.
PGD Taslak Durumuna Döndürülen SGDF raporu tekrar TITCK’ya gönderilmek istenildiğinde ekli dokümanların silinmesinden kaynaklı alınan hata giderildi.
PGD ve Uyarı İstatistikleri sayfasındaki Uygun Ürün Sayısı’ndaki hata giderildi.
Eczane stok bildirimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin sisteme eklenebilmesi hatası giderildi.
İstatistik sayfalarında ve bazı PGD ekranlarında sayfa açılmasını engelleyen hata giderildi.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

ÇKYS entegrasyonunun yerini alacak EKİP sistemi analiz edilip yeni entegrasyon çalışması yapıldı.
SGK talebi üzerine bazı SUT kodu başvurularında güncellemeler yapıldı.
Kozmetik Başvurusu Değişiklik Reddet Kullanım Durumu dokümanları hazırlandı.
Devir yerine sehven yeni firma açılmış olan firmalarda hatalı durumda olan bildirimlerde aktarım yapıldı.
TİTCK ve bazı kamu kurumları tarafından istenen bildirimlere ait istatistik bilgileri çıkarılarak, paylaşıldı.
Seri numarası ile sisteme aktarılmış olan bazı şeker ölçüm çubuğu ve insülin kalem iğne ucu ürünlerinin lot numaralı versiyonlarının aktarımı yapıldı.
Üretici/İthalatçılar tarafından gönderilen şeker ölçüm çubuğu ve insülin kalem iğne ucu ürünlerinin, stok yapılabilir tekil ürünlere aktarımı yapıldı.
Piyasaya arz bildirimleri kapsamında SUT kodu eşleşmesi yapılması gereken ürünler kayıtlı hale getirildi.

Bilgilerinize duyurulur.

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: [email protected]