Ürün Takip Sistemi UTS-v8.7.0 Sürümü 13.11.2020

Sayın Üyemiz,

Ürün Takip Sistemi UTS-v8.7.0 Sürümü Yayınlanmıştır. Yeni Eklenen
Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

Ürün Takip Sistemi UTS-v8.7.0 Sürümü Yayınlandı | ÜTS den ulaşabilirsiniz.

TIBBİ CİHAZ

“Ek-4 AT Doğrulaması” ve “EK-6 AT Doğrulaması” türündeki belgelerin
güncelleme bildirimi oluşturulurken sınırsız süreli seçilebilmesi
sağlandı.

Başvurusuz güncelleme ekranı ve şablonu güncellendi.

Başvurusuz güncelleme işleminin Sistemde Tekil Ürünü Var durumundaki
ürünler için de yapılabilmesi sağlandı.

İthal ürün veri değişikliği taleplerine TİTCK tarafından toplu şekilde
karar girme özelliği eklendi.

ÜRÜN HAREKETLERİ

Tıbbi Hizmet Sağlayıcı’ların Sağlık Hizmet Sunucu’ları ile
yapabilecekleri hizmet sunum sözleşmelerini ekleyebilme, iptal
edebilme, onaylama ve feshetme özelliği eklendi.

Süresi dolan hizmet sunum sözleşmelerinin sistem tarafından otomatik
olarak sonlandırılması özelliği eklendi.

30 gün boyunca onay için bekleyen hizmet sunumu sözleşmesinin sistem
tarafından otomatik olarak sonlandırılması özelliği eklendi.

Hizmet sunum sözleşmesi seçilerek yapılabilen hizmet sunum bildirimleri eklendi.

Hizmet sunum bildirimlerinin iptal edilmesi için hizmet sunum iptal
bildirimi eklendi.

Sistem tarafından yapılan otomatik alma ve verme iptal bildirimlerinin
sorgulanabilmesi için ekranlar ve web servisler eklendi.

İyileştirmeler

KOZMETİK

Şikayet modülündeki ilk atanan kişi zorunluluğu kaldırıldı.

Kozmetik Firma Başvuruları ekranında “Başvuru Durumu” değişkeni
istenilen kapsamda default olarak “Onay Bekliyor” olarak seçili hale
getirildi.

TIBBİ CİHAZ

“Belge Başvurularını Listele” ekranlarındaki veriler, varsayılan
olarak son güncellenme tarihine göre, yeniden eskiye şeklinde
sıralandı.

“Toplu Cihaz İnceleme” ekranında, içerikteki ürün sayısı, raf ömrü,
paketlemede kullanılan sterilizasyon metodları ve kullanım öncesi
sterilizasyon metodları gösterildi.

Serbest Satış Sertifikası şablonları güncellendi.

Toplu başvurusuz güncelleme yapılırken ürün görsellerininde
güncellenmesi sağlandı.

ÜRÜN HAREKETLERİ

Tıbbi Hizmet Sağlayıcıları’nın SHS seçerek tüketim bildirimi yapması sağlandı.

Toplu alma ve toplu almak istemiyorum işlevlerinin birbirleri yerine
yanlışlıkla kullanımını önlemek için ilgili sayfaların ayrılması
sağlandı.

Ayrıntılı tekil ürün sorgulama ekranına ve firmalara gönderilen tekil
ürün exceline kullanılabilir adet bilgisi eklendi.

Giderilen Hatalar

PGD

Tıbbi cihaz dosyasına rapor ilişkilendirirken rapora sorumlu kişinin
farklı hesabının atanması problemi düzeltildi.

KOZMETIK

Yasaklı bileşen listesine eklenen bazı bileşenlerin formulasyon
ekranında kırmızı işaretli olarak görünmeme problemi düzeltildi.

Sertifika numarasının 1’den başlama hatası düzeltildi.

TIBBİ CİHAZ

Reddedildi veya Silindi durumunda olup, sistemde kayıtlı tekil ürünü
olan Sistem İşlem Paketlerinin detay sayfalarında, tıbbi cihazlarda
olduğu gibi, durumu “Sistemde Tekil Ürünü Var” olarak gösterildi.

Görüş girme süresi dolmuş veri değişikliği talepleri için Anasayfa’da
uyarı görünmesi engellendi.

Toplu cihaz inceleme ekranındaki açılmama hatası giderildi.

Mobil uygulamada firması Pasif durumda olan ürünlerin görüntülenememe
hatası giderildi.

İthal ürün veri değişikliği talebi oluştururken Saklama Koşulu
seçildiğinde alınan hata giderildi.

ÜRÜN HAREKETLERİ

Tıbbi cihazların Takip Kapsamında Mı? alanında yaşanan sorun giderildi.

KLİNİK MÜHENDİSLİK

Adres giriş ekranlarında il listelenirken yaşanan hata giderildi.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

Stok yapılabilir tekil ürün ekleme ve stok bildirme
ekranları/yetkileri kapatıldı.

TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.

TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli istatistikler çıkarıldı.

KOZMETİK

TİTCK’nın talebi doğrultusunda kozmetik ürün ÜGD raporu ve denetim ile
ilişkili çeşitli istatistikler çıkarıldı.

Eksik olan ioor Ek-E bilgileri veritabanına eklendi. Veri tabanında
ilişkili olduğu kısımlar bu kapsamda güncellendi. Bilgilerinize
sunarız.