Ürün Takip Sistemi UTS-v9.1.0 Sürümü 06.01.2021

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.1.0 Sürümü yayınlanmıştır. Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikler:

KOZMETIK

•Kozmetik birimi işlem istatistiklerine 3. bir başlık olarak ihracat sertifikası istatistikleri eklendi.

•Kozmetik ürün başvurusunda imzalanan beyanname değişikliği yapıldı.

•Denetime gönderildikten sonra piyasaya arzı durdurulan ürün için denetim sonucu açıklaması girilebilmesi sağlandı.

ÜRÜN HAREKETLERİ

•Hizmet sözleşmelerinde yapılan işlemlerin ve güncellenen alanların gösterildiği sözleşme geçmişi servisi eklendi.

•TİTUBB’dan aktarılmak istenen optik tekil ürünleri sisteme tanımlarken parse edilemeyenlerin de eklenebilmesi sağlandı.

•TİTUBB’dan aktarılmak için sisteme tanımlanan bilginin silinebilmesi sağlandı.

KLİNİK MÜHENDİSLİK

•Kalibrasyon kuruluş başvurusuna personel ekleme işleminin çalışma belgesi yerine kalibrasyon eğitimi üzerinden yapılması sağlandı.

İyileştirmeler :

TIBBİ CİHAZ

•Toplu kritere göre excele aktar işlevinde her bir ürün tipinin ayrı ayrı excellerde gösterimi sağlandı.

•Bayiliklerde excel ile ürün başvurusunda alınan hata mesajı iyileştirildi.

•Tıbbi Cihaz Listele ekranında İmalatçı Kurum sorgulama alanı için İmalatçı Kurum’u ekleyen firmanın da gösterilmesi sağlandı.

•Vatandaş Bilgi Bankası’ndaki Tıbbi Cihaz Listele ekranından ulaşılan Tıbbi Cihaz Detayı’na ürünün SUT kodları eklendi.

•Sistem üzerinden indirilen excel dosyalarında sütun genişlikleri o sütundaki en uzun veriyi gösterecek şekilde düzenlendi.

•Ürün bilgi formatı excel dosyasına yeni bir sütun eklenerek tıbbi cihazın sahip olduğu piyasa arz bilgisi istenilen formatta excel dosyasına eklendi.

•Belgelerin excel dosyasına aktarılıp gönderilen maildeki mesaj içeriği bağlantı linki gizli olacak şekilde düzenlendi.

•Tıbbi cihaz ekleme ekranında Yüzey Alanı alanına bilgilendirme mesajı eklendi.Toplu Bildirim Girisi dosyasında aynı alanda da bu bilgi kullanıcıya gösterildi.

•SUT Başvuru dönemindeki ekleme bildiriminin daha anlaşılır hale getirilmesi için tarih formatı değiştirildi.

• “Tıbbi Cihaz Durumu Sorgula” ekranında ürün sorgulandığında çıkan sorgu sonucunda ürün barkodu ile birlikte ürünün geçmiş ve güncel adı da gösterildi.

PGD

•Manuel raporların risk seviyesinin kullanıcıya gösterilmesi sağlandı.

•Tıbbi Cihaz Uyarı Dosyası denetlenen tekil cihaz listesinde ürün açıklama alanı gösterildi.

•Tıbbi Cihaz Uyarı Dosyası Karar Detayında, Tekil Cihaz Bilgisi düzenledi.

KOZMETİK

•İhracat sertifikası sonlandırılma durumunda bağlı olduğu ürünlerin, eksiklik bildirimi durumunda ürün içermesi halinde kullanıcıya verilen uyarı mesajı düzeltildi.

•Kozmetik Denetim Dosyası ekleme ekranında uyarı mesajı iyileştirildi.

•Kozmetik ürün ekleme ekranında zorunlu olan alanlar için iyileştirilmeler yapıldı.

•Talep üzerine UZEM mail adresi güncellendi.

ÜRÜN HAREKETLERİ

•Bildirimlerin detayında yer alan firma detaylarına firmanın tıbbi cihaz satış ruhsatının olup olmadığı bilgisi eklendi. Firma web servisi cevap verisinde de ilgili bilgi dönüldü.

•Hizmet sözleşmesi ekranlarında arayüz iyileştirmeleri yapıldı.

•İptal edilen sözleşmelerde hizmeti alacak kuruma haber verilmesi sağlandı.

•Tekil Ürün sorgulama ekranında sorgu kriterlerinde zorunlu alan olan yerler belirtildi.

•Verme bildirimi yapılan ürün alınmak istenmediğinde kullanıcıya bilgilendirme mesajı gönderilmesi sağlandı.

•Paket transfer işlemleri sorgulama kriterlerinde zorunlu alanların zorunluluğu belirtildi.

VATANDAŞ

•Firma bilgilendirme, firma detay ekranında firmanın ruhsata(ÇKYS) sahipliğini belirtilen bilgilendirme gösterildi.

Giderilen Hatalar :

KOZMETİK

•Kozmetik ürün seti başvuru geri çekme işleminde gelen ürün tipine göre düzenlenerek sunucu hatası giderildi.

TIBBI CİHAZ

•İthal Ürün Veri Değişikliği Talebi’nde alınan sunucu hatası giderildi.

ÜRÜN HAREKETLERİ

•Tıbbi hizmet sağlayıcı firmaların tüketim bildirimi yetkisi düzenlendi.

KLİNİK MÜHENDİSLİK

•Teknik servis başvurusunda imza belgeleri oluşmayan başvurulardaki sorun giderildi.

PGD

•Yeni IOOR eklerken “Rapora konu olan ürünün imalatçısı siz misiniz?” seçeneği “Hayır” seçildiğinde kullanıcıya gösterilen hata mesajındaki sorun giderildi.

•Tıbbi cihaz uyarı sorumluların görüntülendiği sayfanın ismi “Tıbbi Cihaz Uyarı Sorumluları Listele” olarak düzeltildi.

•SGDF raporunda FSCA açıklama alanında karakter veri girişi artırıldı.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

•TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.

•TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli istatistikler çıkarıldı.

•Kullanıcı kılavuzu güncellenmiştir.

•PGD Firma Kullanıcı kılavuzu eklenmiştir. Bilgilerinize sunarız.

https://uts.saglik.gov.tr/?p=3086 adresinden ulaşabilirsiniz.