Ürün Tanıtım Temsilcisi Adaylarının Dikkatine 01.03.2019

3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Kurumumuz ile İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü arasında beşeri tıbbi ürün tanıtım temsilcilerine yeterlilik belgesi eğitimi verilmesi amacıyla protokol imzalanmış olup Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi yanı sıra İstanbul Medipol Üniversitesi de bu konuda yetkilendirilmiştir.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu