Uyku Apnesinin Çeşitleri Var Mıdır?

sleep-apnea-graphic

Uyku apnesinin 3 çeşidi bulunmaktadır:

Obstrüktif (Tıkayıcı) Uyku Apnesi : Uyku apnesi olan hastalarda yaygın olarak görülen bir çeşittir. Hastanın hava yolunda oluşan daralma sebebiyle uyku esnasında soluk almada kesintiler oluşur. Bunun sonucunda da kandaki oksijen düzeyinde düşmeler meydana gelmektedir. Beyin bu durumu algılandığında, uyku derinliğini azaltarak hastanın tekrar hava almasını sağlar. Hasta yutkunarak veya daha hızlı şekilde horlamaya devam ederek hava alımı tekrar başlatılır.

Merkezi Uyku Apnesi: Beynin solunum fonksiyonunu kontrol eden kaslara gerekli sinyalleri göndermede yaşadığı aksaklıktan dolayı ortaya çıkan bir uyku apnesi çeşididir. Yine tıkayıcı uyku apnesi gibi hastanın kandaki oksijen miktarında azalma meydana gelmektedir. Merkezi uyku apnesi olan hastalar, tıkayıcı uyku apnesi olan hastalara göre uyanıp uyanma evresini daha belirgin şekilde hatırlarlar.

Bileşik Uyku Apnesi: Hastanın tıkayıcı ve merkezi uyku apnesi çeşitlerini bir arada yaşaması durumudur. Bileşik uyku apnesinde hasta ilk olarak tıkayıcı uyku apnesinin belirtilerini yaşar. Tıkayıcı tipteki tedavi gerçekleştikten sonra hastalık belirtileri daha da belirginleşir. Bu aşamada ise merkezi uyku apnesi ortaya çıkarak hastanın rahatsızlığı bir kademe daha ilerler.