Vanalı Çelik Oksijen Tüpü Sesan OT-018 20 Litre Teknik Şartnamesi

Vanal%C4%B1%20%C3%87elik%20Oksijen%20T%C3%BCp%C3%BC%20Sesan%20OT-018%2020%20Litre

ST01003 Vanalı Çelik Oksijen Tüpü Sesan OT-018 20 Litre

Vanalı Çelik Oksijen Tüpü Teknik Şartnamesi

 1. Tüpler EN ISO 9809-1 AB Standartlarına uygun olacak. 2010/35/EC Tip belgeli olmalıdır.

 2. Tüplerin imalinde kullanılan malzeme standardında da tarif edilen özelliklerde 34CrMo4 çeliği olmalıdır.

 3. Tüpler konkav, kendinden ayaklı olmalıdır.

 4. Tüplerin imalinde kullanılan borunun dış çapı, 20 lt.’ler için 232±%1 mm, boru et kalınlığı homojen ve standardında belirtilen değerlerde olmalıdır.

 5. Tüplerin, iç yüzeyleri çok iyi temizlenecek, pas, kir, tufal bulunmamalıdır.

 6. Tüpler standardında belirtilen renkte boyanmalıdır.

 7. Tüplerin tamamı yeni ve kullanılmamış olmalıdır.

 8. Tüpler boyalı, boş, olarak teslim edilmelidir.

 9. Tüplerin işletme ve deney basınçları 200/300 bar olmalıdır.

 10. Tüp imalatçısı firma, 2010/35/EC-Modül B+IS sertifikaları ile, tüpe ait Test Sertifikalarını malla birlikte bir dosya halinde teslim edilmelidir.

 11. Tüpler onaylanmış kuruluş (TÜV) 0036 ve “π“ markalı olacaktır.