Yaşlı ve Hasta Bakım Çalışanından Beklenilen Davranışlar

Yaşlı ve Hasta Bakım Çalışanından Beklenilen Davranışlar:

1- Etkili ve güzel konuşmalı

2- Çalışkan olmalı

3- Dikkatli olmalı

4- Dürüst olmalı

5- Enerjik olmalı

6- Güler yüzlü olmalı

7- İnsan ilişkilerine özen göstermeli

8- İş disiplinine sahip olmalı

9- İş güvenliğine dikkat etmeli

10- İş yerine ait araç ve gereç kullanımına özen göstermeli

11- Kararlı olmalı

12- Meslek ahlakına sahip olmalı

13- Samimi ve içten olmalı

14- Yaşlı, hasta ve engelliye ‘’sen ‘’ diye hitap etmemeli

15- Temiz ve düzenli olmalı

16- Irk, din, dil, cinsiyet ayırımı göstermeden her türlü bakımı yapmalı

17- Sabırlı ve duyarlı olmalı

18- Yaşlı ve hastanın karakterine uygun davranmalı

19- İnsan haklarına uygun davranmalı

20- ‘HAYIR‘ diyebilme yeteneğine sahip olmalı

21- Mesafeli davranabilme yeteneği olmalı

22- Kendi hareketlerini eleştirebilme yeteneğine sahip olmalı

23- İş ve özel hayatını birbirine karıştırmamalı

24- Tim yeteneğine sahip olmalı

25- Tek başına hareket edebilmeli

26- Başka meslek grupları ile işbirliği yapabilmeli

27- Kendini geliştirmeye ve yenilemeye hazırlıklı olmalı

28- Kararsızlıklarda, hatalarda, korkularda, tartışmalarda başarı deyimleri ile yaşamayı öğrenebilme yeteneği olmalı

29- Alternatif düşünebilme yeteneğine sahip olmalı

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız?