Yaşlılar ve emekliler dünya turizmcilerinin dikkatinde!

Yaşlılar ve emekliler dünya turizmcilerinin dikkatinde…!

Avrupa’nın yaşlı ve emekli turizmine odaklandığını belirten Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr. Sinan İbiş; Türk turizmcilerinin henüz bu alanın farkında olmamasının büyük kayıp olduğuna dikkat çekerek sektöre önerilerde bulundu.

Türkiye’de sağlık turizmi, 3 yaş turizmi, engelli turizmi alanlarında uzun yıllardır ilkleri gerçekleştiren öncü ve örnek çalışmalarıyla tanınan Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr Sinan İbiş; ülkemizdeki turizmcilerin değişen dünya düzeninde yaşlı-emekli turizmi alanındaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve bu zengin potansiyeli değerlendirilmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Tüm dünyada azalan doğum oranları, ortalama yaşam süresinin uzaması, şehirleşmenin yaygınlaşması ve göçün kontrolsüz olarak artması toplumların da yeniden şekillenmesine neden olmakta. Bu yeniden şekillenme toplumları bütünüyle etkileyen yeni ekonomik ve politik zorluklar ile düzen zorluklarını da beraberinde getiriyor.

Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr.Sinan İbiş, bu demografik değişikliklerin yarattığı domino etkisi ile turizm sektörünün seyahat alanlarındaki ürünler, hizmetler, faaliyetlerinde etkilendiğini ancak bu etkileşimin birçok zorlukları doğuracağı gibi turizm sektöründe yeni fırsatlar da yaratacağını vurguladı.

Avrupa Birliği yaşlı ve emekli turizmine odaklanıyor…

Avrupa ülkelerinin orta ve düşük turizm sezonlarında diğer Avrupa ülkeleri veya 3. dünya ülkelerinden gerçekleştirilecek seyahatleri artırarak turizm verimliliğini belirli bir seviyede tutmayı amaçladıklarını belirten Dr. Sinan İbiş, bu turizm hareketinde öncelikle yaşlıların turizmini artırmaya odaklanmış olduklarına dikkat çekti.

Yaşlı nüfusta büyümenin doğurduğu fırsatlar…

Dünya nüfusunun 2010 'dan 2030 'a kadar olan sürede 6.9 milyardan 8.3 milyara kadar büyüyeceğinin hesaplandığını belirten Uzm.Dr.Sinan İbiş; zaman içerisinde gerçekleşen yaşlanma sürecinde yaşlı nüfus oranının diğer yaş gruplarına nazaran daha hızlı artmasının beklendiğini vurguladı. Dünya genelinde 60 yaş ve üzerindeki yaş grubunun 2010 yılından 2030 yılına kadarki süreçte 600 milyon artış göstererek 1.3 milyara ulaşmasının hesaplandığına dikkat çeken Dr. Sinan İbiş; dünyada 2010 - 2015 yılları arasında ortalama yaş 69 iken, 2025 - 2030 yılları arasında yaş ortalamasının 72’ye ulaşmasının beklenmekte olduğunu ve 2010 yılında yüzde 11 olan dünya yaşlı ortalamasının ise 2017 sonunda yüzde 18 oranını aşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Avrupa da yaşlanma sorunu hızla belirginleşiyor…

Avrupa halkının 1/4 'ünün 2020 yılında, 1/3 'ünün ise 2030 yılında 60 yaş ve üzeri gruba mensup olacağının altını çizen Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr.Sinan İbiş; benzer bir oranın Kuzey Amerika için de geçerli olacağını, bu yaşlanma gerçeğine göre Asya, Latin Amerika ve Karayipler’de nüfusların sahip oldukları genç profilin devam ettirilmesinin politika olarak planlandığını, yaşlılardan gelen seyahat taleplerinin potansiyeline el atmak yerine, dünya üzerindeki 60 yaş ve üzeri yaş grubuna mensup nüfus düzeyine dair yapılacak projelerin ve planlamaların daha dikkat çekici olacağını söyledi.

Avrupa da yaşlılar turizme daha çok katılacak…

Yaşlı nüfus düzeyi ve nüfusunun geneli arasında artan seyahat kapasitesi incelendiğinde; Avrupa’nın yaşlı turizmi için en yüksek kaynak potansiyeli sergilediği belirten Dr. İbiş; Avrupa’lıların turizme katılımlarının çok yüksek olduğunu ve 2030 yılında gelen her 100 yabancı yolcudan 89’unun Avrupalı olmasının beklendiğini söyledi.

Yaşlılar ve emeklilerin dünya turizmcilerinin dikkatinde olduğunu belirten Dr Sinan İbiş; ‘’ seyahat ticareti, seyahat için daha fazla vakti olan ve en önemli ikinci grubu şekillendiren 50-65 yaşları arasındaki grubun önemini vurgulamakta. Bu bağlamda, yaşlılar, nüfus piramidinde yaşlı grubuna mensup kişilerin sayısında artış gözlenmeye başladığından beri, gün geçtikçe daha da önem kazanmakta. Ekonomi sektörleri hızla yaşlanma lehine değişen nüfus yaş ortalaması gerçeğine göre seyahat eden emekli ve yaşlı gruplara daha çok önem veriyorlar. ‘’ dedi.

TÜRK TURİZMİ YAŞLI VE EMEKLİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN FARKINA VARMALI

Yaşlı ve emeklilerden oluşan turizm alanının ülkemizde turizmcilerin dikkatinde olmadıklarını belirten Dr. Sinan İbiş; bu alanın turizm ekonomisindeki verimliliğinin mukayese edilemeyecek kadar yüksek olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere turizm örgütlerimiz ile turizm profesyonellerimizin bu alanda yaşlı ve emeklilere engelsiz turizm olanakları sağlayacak hizmetlerden ekonomik fiyatla paketler sunmalarının son derece önemli olduğunu vurguladı. Yaşlı ve emekli turizminde ülkemizdeki iç potansiyelin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Dr. Sinan İbiş; bu potansiyelin değerlendirilebilmesi halinde Avrupa ve diğer ülkelerdeki turizm kayıplarımızın fazlasıyla ülkemiz ekonomisine kazandırılabileceğini söyledi.

http://www.turizmhaberleri.com/HaberAyrinti.asp?ID=31581