Yatan Hasta İçin Gereken Medikal Ürün Raporu Nasıl Olmalıdır?

Hastanede yatan hastaların tedavileri için birçok tıbbi cihaz ve medikal malzeme kullanılır. Bu ürünlerin çoğu, hastaların hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için gereklidir. Hastanede yatan hastalar, eğer şartlar sağlanırsa hekim onayıyla eve gönderilebilir. Böylece hastaların bakımına evde devam edilebilir. Bu durumda, hastaların ihtiyacı olan tıbbi cihazların ve medikal ürünlerin önceden tedarik edilmesi ve evde hazır hale getirilmesi gerekir. Ürünler, hastalık çeşidine göre değişkenlik gösterebilir. Hastaneden alınan sağlık kurulu raporu (heyet raporu) ve reçete ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulduğunda ürünlerin bir kısmı kurum tarafından karşılanır. Kurum, bazı ürünlerin tamamını bazılarının ise bir kısmını ödemektedir. Bedeli hiç karşılanmayan ya da belli koşullara göre karşılanan tıbbi ürünler de vardır.

Hastanede kullanılan tıbbi cihazlarla evde kullanılanlar arasında bazı farklar vardır. Hastanedekiler klinik amaçlıdır ve daha gelişmiş özelliklere sahiptir. Evde kullanılanlar ise hastanedekilere nazaran daha az fonksiyonlu ve daha küçüktür. Bu cihazlar, küçük ve hafif olması nedeniyle kolayca taşınabilir. Evde hasta bakarken ihtiyaç duyulan medikal ekipmanların listesi genellikle aynıdır. Hastalık çeşidine ve hastanın fiziksel özelliklerine göre farklı ölçüde ve modelde ürünler kullanılabilir.

Gerekli Olan Medikal Ürünler, Raporlar ve Reçeteler

Her hastada aynı tıbbi ürünler kullanılmayabilir. Hastanın ihtiyacı olan ürünlerin bir kısmı hasta daha hastanedeyken hekimler tarafından belirlenecektir. Eve çıktıktan sonra ihtiyaç duyulabilecek diğer birçok malzemenin de hasta yakınları tarafından önceden araştırılması gerekir. Bu ihtiyaçlar belirlenirken sadece hasta değil hastaya bakan kişilerin de konforu ve sağlık durumu düşülmelidir. Rapor güncelleme işlemleri hasta eve çıktıktan sonra çok zor hale gelir, hatta bazı durumlarda mümkün olmaz. Bu nedenle, ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlar ve medikal ürünler hasta daha hastanedeyken sağlık kurulu raporuna eklenmelidir.

SGK, tıbbi ürünlerin bazılarının tamamını bazılarının ise bir kısmını ödemektedir. Bazı ürünleri hiç ödememekle birlikte, belli koşullara göre farklı ödemeler de yapabilmektedir. Evde bakılan hastalar için ihtiyaç duyulabilen ürünlerin listesi ve bunlarla ilgili reçetelerin ve heyet raporlarının nasıl düzenlenmesi gerektiği aşağıda yer almaktadır.

Raporlar ve Reçeteler Nasıl Düzenlenir?

Sarf malzeme raporları da tıbbi cihaz raporları da 2 yıl geçerli olacak şekilde düzenlenmelidir.

Rapor onaylandıktan sonraki ilk reçete, raporda imzası bulunan hekimlerden biri tarafından düzenlenmelidir.

Birden fazla rapor varsa tek reçete geçerli olmaz. Kaç tane rapor varsa o kadar sayıda reçete düzenlenmelidir. Tüm raporlardaki ürünler tek bir reçetede belirtilmemelidir. Her rapor için ayrı reçete olmalıdır.

Raporlar elektronik ortamda hazırlanan “e-rapor” olmalıdır. E-rapor düzenlenmezse, her rapor için ikişer adet fotokopi çekilip hastanede “aslı gibidir” işlemi yapılmalıdır. Böylece ilerleyen dönemde raporun asıl nüshası herhangi bir kuruma teslim edilse bile yedeği olmuş olur.

Sarf malzeme reçeteleri hastanın ihtiyacına göre 1 aylık veya 2 aylık olarak düzenlenebilir. Reçete üzerinde yer alan ürünlerin hem günlük hem de aylık miktarları belirtilmelidir. Rapordaki miktarlar ise aylıktır.

SGK ödemeleri bazı dönemlerde yönetmeliklerle değiştirildiği için ihtiyaç olabilecek maksimum ürün adetlerinin raporlara yazılmasında fayda vardır. Güncel olarak aylık 10 adet ödenen bir ürün bir süre sonra yönetmelik değişikliğiyle 20 adete çıkarılabilir. Hastanın raporunda 10 adet diye belirtildiyse yönetmelikte 20 adet bile yazsa hastaya 10 adet için ödeme yapılır. Bu nedenle en başta, raporlarda belirtilen ürünlerin o anki mevzuatta yer alan miktarlara göre değil de hastanın ihtiyaçlarına göre düzenlenmesinde yarar vardır.

1. Rapor İçeriği

 • Ev tipi mekanik ventilatör – 1 adet
 • Ev tipi mekanik ventilatör için kesintisiz güç kaynağı – 1 adet
 • Hasta karyolası ve ortopedik hasta yatağı – 1 adet
 • 10 litrelik çelik oksijen tüpü ve oksijen verme başlığı – 1 adet
 • Oksijen konsantratörü – 1 adet
 • Jeneratör – 1 adet

2. Rapor İçeriği

 • Bataryalı cerrahi aspiratör – 1 adet

3. Rapor İçeriği

 • Pozisyon veren havalı yatak – 1 adet
 • Bataryalı konsol tipi pulse oksimetre – 1 adet

4. Rapor İçeriği

 • Nebülizatör – 1 adet

5. Rapor İçeriği

 • Mama cihazı – 1 adet

6. Rapor İçeriği

 • Hasta bezi – 120 adet/1 ay

7. Rapor İçeriği

 • Enteral beslenme seti – 30 adet/1 ay

8. Rapor İçeriği

 • Trakeostomi kanülü (no: ##) – 4 adet/1 ay
 • Trakeostomi kanülü sabitleme bandı – 4 adet/1 ay
 • Trakeostomi kanülü pedi – 20 adet/1 ay
 • Aspirasyon kateteri (no: ##) – 1200 adet/1 ay
 • Cerrahi aspiratör filtresi – 10 adet/1 ay
 • Oksijenli su – 2 litre/1 ay
 • Steril eldiven – 100 çift/1 ay
 • Disposable pulse oksimetre probu – 15 adet/ 1 ay
 • Reusable nazogastrik beslenme kateteri (no: ##) – 4 adet/1 ay
 • Disposable nazogastrik beslenme kateteri (no: ##) – 400 adet/1 ay
 • HME bakteri filtresi – 30 adet/1 ay
 • Mekanik ventilatör solunum devresi – 1 adet/1 ay
 • Mekanik ventilatör hava filtresi – 2 adet/1 ay
 • Resusitatör (ambu) seti – 1 adet/1 ay
 • Kateter mount – 30 adet/1 ay
 • Beslenme enjektörü – 60 adet/1 ay
 • Steril hidrofil gaz kompres – 4 paket/1 ay
 • Ağız bakım seti – 10 kutu/1 ay
 • Saç temizleme bonesi – 30 adet/1 ay
 • Cilt temizleme mendili – 6 paket/1 ay
 • Hijyenik banyo lifi – 4 paket/1 ay
 • İdrar torbası – 90 adet/1 ay
 • İdrar kateteri – 15 adet/1 ay
 • Yatak koruyucu örtü – 2 paket/1 ay
 • Gastrostomi beslenme tüpü – 1 adet/1 ay
 • PEG seti – 1 adet/1 ay
 • Cerrahi maske – 2 kutu/1 ay
 • Galoş – 1 paket/1 ay

Kurumun Ödeme Limitleri Nelerdir?

Raporda daha fazla yazıyor olsa bile kurum, mevzuatta belirlenen miktar kadar ödeme yapar. Raporda, mevzuattaki miktarın altında miktar belirtildiyse bu sefer de rapordaki miktar kadar ödeme yapar. Her iki koşulda da kurum tarafından kurumun menfaatleri gözetilir. Örneğin, kurum bir ürün için ayda 5 adet ödeme yapıyor olsun. Raporda o üründen 4 adet yazıyorsa 4 adet için ödeme yapılır. Raporda 15 adet yazıyor ise mevzuat miktarı olan 5 adet için ödeme yapılır.

Ev Tipi Mekanik Ventilatör

İadeli tıbbi cihaz kapsamındadır. Cihaz, ilgili kurumun deposunda mevcut değilse, 5 yılda bir yenisinin bedeli kurumca karşılanır.

Ev Tipi Mekanik Ventilatör İçin Kesintisiz Güç Kaynağı

İadeli tıbbi cihaz kapsamındadır. Cihaz, ilgili kurumun deposunda mevcut değilse ve hasta mekanik ventilatöre bağlı ise yenisinin bedeli kurumca karşılanır.

Oksijen Konsantratörü

İadeli tıbbi cihaz kapsamındadır. Cihaz, ilgili kurumun deposunda mevcut değilse, 10 yılda bir yenisinin bedeli kurumca karşılanır.

Pulse Oksimetre

Hasta mekanik ventilatöre bağlı ise 1 defaya mahsus karşılanır.

Hasta Bezi

Yetişkin hastalarda günde 4 adetten ayda toplam 120 adet için ödeme yapılır.

2 yaşın üzerindeki çocuk hastalarda günde 6 adetten ayda toplam 180 adet için ödeme yapılır.

Reçetesi 2 aylık düzenlenebilir.

Enteral Beslenme Seti

Aylık 30 adet için ödeme yapılır.

Trakeostomi Kanülü

Aylık 1 adet için ödeme yapılır.

Aspirasyon Kateteri

Hasta mekanik ventilatöre bağlı değilse günde 4 adetten aylık toplam 120 adet için ödeme yapılır.

Hastanın ağız içi ve nazofarinks aspirasyonu gerekiyorsa günde 10 adetten aylık toplam 300 adet için ödeme yapılır.

Hasta mekanik ventilatöre bağlı ise günde 15 adetten aylık toplam 450 adet için ödeme yapılır.

Yutma fonksiyonu olmayan ve ağız içi salgıları fazla olan hastalarda günde 20 adetten aylık toplam 600 adet için ödeme yapılır.

Kurumun, aylık 120 adet üzerinde ödeme yapması için bu kriterlerin raporda belirtilmesi gerekir.

Reçetesi 2 aylık düzenlenebilir.

Steril Eldiven

Aylık 50 çift için ödeme yapılır.

Nazogastrik Beslenme Kateteri

Reusable nazogastrik beslenme kateterine aylık 1 adet için ödeme yapılır.

Disposable nazogastrik beslenme kateterine, hasta mekanik ventilatöre bağlı değilse günde 4 adetten aylık toplam 120 adet için ödeme yapılır. Hasta mekanik ventilatöre bağlı ise günde 10 adetten aylık toplam 300 adet için ödeme yapılır.

HME Bakteri Filtresi

Aylık 8 adet için ödeme yapılır.

Mekanik Ventilatör Solunum Devresi

6 ayda 1 adet için ödeme yapılır.

Resusitatör (Ambu) Seti

Hasta mekanik ventilatöre bağlı ise 1 defaya mahsus karşılanır.

Kateter Mount

Aylık 1 adet için ödeme yapılır.

Beslenme Enjektörü

Aylık 30 adet için ödeme yapılır.

Ağız Bakım Seti

Aylık 2 kutu için ödeme yapılır.

İdrar Torbası

Aylık 30 adet için ödeme yapılır.

İdrar Kateteri

Aylık 1 adet için ödeme yapılır.

Ödeme Desteği Olmayan Ürünler

Raporda ve reçetede belirtilmiş olsa dahi kurumun karşılamadığı ürünler de vardır. Bunlardan bazıları, hasta karyolası ve ortopedik hasta yatağı, jeneratör, mama cihazı, trakeostomi kanülü sabitleme bandı, trakeostomi kanülü pedi, cerrahi aspiratör filtresi, oksijenli su, pulse oksimetre probu, mekanik ventilatör hava filtresi, steril hidrofil gaz kompres, saç temizleme bonesi, cilt temizleme mendili, hijyenik banyo lifi, yatak koruyucu örtü, gastrostomi beslenme tüpü, PEG seti, cerrahi maske ve galoş gibi ürünlerdir.

Yorumlar

Attila - 19 Ağustos 2015 13:22
bu yazı için ellerinize sağlık. internette araştırma yaparken bulduğum için çok memnun oldum.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 19 Ağustos 2015 23:10
Attila, merhaba. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.Murat Yıldırım - 13 Mart 2021 04:07
Slm yatalak hastam var hala hastanede .pazartesi 15.03.2021 çıkacak evde burundan beslenıyor mama makınesı ve torba gerekicek
Acaba ürünü ücretsiz nasıl alıyorduk. Tesekkürler.

Sesan - 13 Mart 2021 09:10
Murat Yıldırım, merhaba. Taburcu olduktan sonra da hastanıza sağlık kurulu raporu çıkartabilirsiniz. Reçete yazdırarak ürünleri alabilirsiniz.Akın Gülayçay - 25 Nisan 2016 02:20
Ürünlerinizi gezerken bu yazınızı fark ettim ve öncelikle bir satın almacı olarak sizlere teşekkür ederim. Acaba bu listede yer alan tüm ürünleri sizden temin etmemiz mümkün müdür?

Celil Çağlar ÖZLÜ - 26 Nisan 2016 16:04
Merhaba. Öncelikle rica ederim. Listede bulunan tüm ürünler stoklarımızda mevcuttur. Ürün talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.Erol - 4 Mayıs 2016 14:43
Merbahalar internet üzerinde konu hakkında araştırma yaparken buldum. Yazınız 2014 yılında yayınlaşmış acaba hala güncelliğini koruyor mu? Prosedür bu şekilde mi işliyor? Bir de taşıması ve hareket kabiliyeti kolay olan 2. el bir mekanik ventilatör cihazı arayışındayız. Acaba elinizde bu konu ile ilgili modeler bulunuyor mu? Kullanımı kolay ve basit bozulma olasılığı düşük bir cihaz temin etmek istiyoruz. Sıfır alacak bütçemiz olmadığı için mecburen ikinci ele yönelmek zorunda kaldık konu hakkında yardımcı olur musunuz

Celil Çağlar ÖZLÜ - 5 Mayıs 2016 13:27
Merhaba. Evet, verdiğimiz bilgiler güncelliğini koruyor. Yönetmeliklerde, mevzuatlarda veya ödeme sistemlerinde değişiklik olursa yazıları güncelliyorum. Ürün talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.Kemal Özdemir - 29 Mart 2021 11:48
Merhaba,celil bey.
Benim 2019 yılında aldığım engelli raporunun süresi bir yıllık olduğu için doldu,evde bakım hizmeti alıyorum fakat pandemiden dolayı hastaneye gidemiyorum zaten,hastanelerde sağlık raporu için randevu vermiyor.Ne yapabilirim

Sesan - 30 Mart 2021 10:51
Kemal Özdemir, merhaba. Pandemi sürecinde rapor süreleri uzatıldı. İlgili hastanenin sağlık kurulu birimini arayarak rapor sürenizin uzatılıp uzatılmadığını öğrenebilirsiniz.Kenan OZKAYA - 19 Mayıs 2021 20:35
Merhaba; Babam parkinson (psp) hastası, yatağa bağımlı yaşıyor. Engelli raporu %81 kismi bağımlı yazıyor. Acaba SGK, hasta karyolasi ve hasta yatağını karsilar mi. Karsilarsa nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Örneğin Nöroloji uzmanın raporu ve reçetesi yeterli mi? Il Sağlık Müdürlüğüne verince olur mu. Bilgi verirseniz sevinirim.

Sesan - 20 Mayıs 2021 16:16
Kenan Özkaya, merhaba. Hasta karyolası ve hasta yatağı için Sosyal Güvenlik Kurumunun ödeme desteği bulunmuyor. Havalı yatak için ise OP1300 SUT kodu ile 165,00 TL + KDV tutarında ödeme desteği mevcuttur.Ayhan gökdeniz - 12 Ağustos 2021 20:04
Merhaba benim annem felçli ve yatağa bağımlı yaşıyor hasta yatağı raporunu nöroloji onayı yeterlimi alabilirmiyiz teşekkürler

Sesan - 13 Ağustos 2021 09:26
Ayhan Gökdeniz, merhaba. Sağlık kurulunun düzenlediği raporla havalı yatak alabilirsiniz. Tek hekim onayı yeterli olmayabilir.Ramazan ŞAHİN - 10 Kasım 2021 02:29
Celil Bey hayırlı geceler, benim 21 yaşında DMD kas hastası oğlum var, - yıldır yatağa bağımlı, 2018 den beri trakostomili yaşıyor, SGK trakotomi kanülüne raporu olduğu halde ödeme yapmıyor, ne yapabiliriz ve ödeme yaptığı sanırım bizim bilmediğimiz daha çok malzemeler varmış, aydınlatırsanız çok sevinirim. İlgi ve alakanıza çok teşekkür ederim.

Sesan - 10 Kasım 2021 12:04
Ramazan Şahin, merhaba. Sosyal Güvenlik Kurumunun, kanüller için ödeme desteği mevcuttur. Ödemeden faydalanabilmek için rapor ve reçeteniz olmalıdır. Rapor reçete ile bu ürünleri SGK ile anlaşmalı medikal firmalardan alabilirsiniz. SGK’dan ödeme alamıyorsanız raporunuzda veya reçetenizde eksiklikler veya yanlışlıklar olabilir.

Celil Bey, merhabalar. Adım Çağıl. Yazınızı ilgiyle okudum ve öncelikle bu detayda bir yazı yazdığınız için teşekkür ederiz. Beyin cerrahisi yoğun bakımından kurul raporu ile %90 üstü engeli onaylanmış ve yatağa bağımlı halde eve çıkacak, kendi başına solunumunu yapabilen, PEG’i açılmış ve PEG ile beslenen, trakeostomisi kapalı ve Nebülizatör ile ara ara ilaç alan bir hastamız var.

Evde bakımı yukarda bahsettiğiniz medikal ürünlerin çoğuna ihtiyaç duyulacak; özellikle de hasta karyolası ve ortapedik havalı hasta yatağı, PEG cihazı, vs. Kurul ya da Heyet raporumuz var ancak anladığım kadarı ile bu rapor sadece işin bir kısmı. Bu ürünlerin tamamının ya da bir kısmının kurum tarafından karşılanması için anladığım kadarı ile bir de doktor reçetesi lazım. Doğru mudur?

En çok merak ettiğimiz şeylerden biri, hasta karyolası ve ortapedik havalı hasta yatağının hasta gelmeden nasıl temin edileceği? Çünkü bize söylenen, SGK’ya başvurulması ve akabinde SGK’dan gelen görevlilerin hastayı görüp ona uygun temin iznini çıkarması. Ancak bu demek oluyor ki hastanın eve çıkması gerekli. Bir türlü bunu aklımız almıyor (sadece SGK onayı öncesi karyola, PEG cihazı ve yatağın kiralanması ihtimali olabilir) çünkü hastanının ihtiyacı olan gerekli koşulları önceden oluşturulması gerektiği de söyleniyor.

Bu süreç tam olarak kısaca nasıl sıralanıyor? Biz elimizdeki engelli raporu ve doktor reçetesi/raporu ile SGK’ya başvurup talep edip alıyor muyuz öncesinde ve hasta ancak onlar geldikten sonra mı geliyor? Yoksa bazı şeyleri biz temin ediyoruz ve hasta geldikten sonra bazı şeyler sırayla mı halloluyor? Çok büyük bir çelişki ve bilgisizlik var tarafımızda.

Ayrıca bir kısım tanıdıklarımız SGK yerine il sağlığa ya da Belediyelere başvurmamız gerektiğini söyledi. SGK’nın yapmadığı ve İl Sağlığın sorumlu olduğu kısmın sadece evde sağlık hizmeti için olduğunu düşünüyoruz (doktor ya da hemşire) ama doğru mu düşünüyoruz?

Biliyorum çok detaylı yazdım ancak kısaca yardımcı olabilirseniz çok seviniriz. Doktoru ile görüşürken rapora girecek şeyleri atlamak istemiyoruz.

Şimdiden çok teşekkürler.

merhaba. ilginiz için teşekkür ederim.

sgk bazı tıbbi cihazlar ve medikal ürünlerle ilgili ödeme desteği sağlamaktadır. her ürün için destek mevcut değil. birçok ürününde tamamını ödemiyor. destek alabilmek için de hasta eve çıkmadan önce heyet raporu düzenlenmesi gerekiyor.

örneğin hasta karyolası için sgk’nın bir ödeme desteği mevcut değil. bunun gibi ürünleri kendiniz ücretli bir şekilde satın almanız gerekiyor.

sgk’nın maddi desteğinden faydalanabilmek için hasta daha hastanedeyken rapor ve reçete işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım.

1 Beğeni