Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.11.2020

Sayın Üyemiz,

7244 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

RG. 17.04.2020/31102

No.: 7244

Kabul Tarihi: 16.04.2020

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 17.04.2020

Son Değişiklik Tarihi: 17.11.2020

Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 17.11.2020

17.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7244 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması hakkındadır.

Kanunun detaylı duyurusunu EK te bilgilerinize sunarız. Sadece değişen maddelerin gösterilmekte olduğu bir önceki Sürüm 2 ile son Sürüm olan 3 karşılaştırması da EK te bulunmaktadır.

7244 (Covid-19) Salgın. Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkil. Azaltılması Hakk. Kanun ile Bazı Kanunlarda Değiş. Yapılm. Dair Kanun RG 17.11.2020.doc.docx (37.8 KB)

yeni-koronavirus-covid-19-salgininin-ekonomik-ve-sosyal-hayata-etkilerinin-azaltilmasi-hakkinda-Sürüm 2 ile Sürüm 3 karşılaştırması.docx (25.8 KB)