Yetişkin Kolorimetrik CO2 Dedektörü Nellcor EASYCAP II Teknik Şartnamesi

ST07705 Yetişkin Kolorimetrik CO2 Dedektörü Nellcor EASYCAP II

Yetişkin Kolorimetrik CO2 Dedektörü Teknik Şartnamesi

 1. Doğru endotrakeal tüp yerleşiminde karbondioksit miktarının kısa süreli olarak ölçülmesine olanak sağlamalıdır.

 2. Nefes alıp verdikçe anında ölçüm yapmalıdır.

 3. Aralıksız olarak 2 saat kullanılabilmelidir.

 4. Tek hasta kullanımlık olmalıdır.

 5. Ölçüm sonucu anında ve sürekli görülmelidir.

 6. Ölçüm sonucu %0,03 ile %5 arasında renk skalası olarak gösterilmelidir.

 7. Kolorimetrik karbondioksit dedektörü 15kg üzeri hastalarda kullanılabilmelidir.

 8. Akışa karşı direnç : 3.0 cm H2O ± 1.0 cm 60 L/min flow olmalıdır.

 9. Ürün paketi içerisinde nem giderici madde paketi olmalıdır.

 10. Kolorimetrik dedektör hasta transportasyon sırasında veya entübasyon yapılan herhangi bir yerde kulanılabilmelidir.

 11. Entübasyonlu hastalarda end-tidal CO2’nin yaklaşık aralıklarını ölçmek için kullanılmalıdır.

 12. Hasta orta derecede tidal hacimli yavaş veya hızlı ALTI NEFESLE ventile edildikten sonra dedektör üzerindeki renk aralıkları karşılaştırabiliyor olmalıdır.

 13. Dahili hacmi 25cc olmalıdır.

 14. Ağırlığı 20gr’dan az olmalıdır.

 15. Dedektör üzerinde bulunan renk aralıkları aşağıda belirtillen aralıklarda olmalıdır ;

 • Renk Aralığı A : End-Tidal CO2 seviyesi yaklaşık %0,03 - < %0,5 , <4mmHg , <0,5kPA (ET tüpü trakeada değil veya yetersiz pulmoner kan akışı)

 • Renk Aralığı B : End-Tidal CO2 seviyesi yaklaşık %0,5 ila < %2 , 4 - < 15mmHg, 0,5-2kPA (Özofagusta CO2 alıkonmuş veya düşük pulmoner kan akışı,hipokarbi- altı nefes daha iletilmelidir.)

 • Renk Aralığı C : End-Tidal CO2 seviyesi yaklaşık %2 ila %5 , 15 - 38mmHg , 2-5kPA (ET tüpü trakeada, renk değişikliğini izlenmeye devam edilmeli, deniz seviyesinde)

 1. Orjinal Ürün ambalajı ışıktan etkilenmeyecek yapıda kapalı,latex içermemeli ve üzerinde son kullanım tarihi yazıyor olmalıdır.

 2. Ürün 24’lü adetlerde orjinal kapalı kutusunda olmalıdır.