Yıllık PGD Programı Makine Kimya Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Talebi

Paydaşımız Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından federasyonumuza iletilen e-maili olduğu gibi paylaşıyoruz:

“Makine Sanayi Sektör Platformu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yazısında, Bakanlıklarının 7223 sayılı ‘Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’ kapsamında ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi ve gerektiğinde idari yaptırım uygulanmasından sorumlu oluğu belirtilerek, sorumluluk alanlarında bulunan 1800’ü aşkın ürünün piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerinin Genel Müdürlükleri faaliyet alanında yer aldığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, yıllık denetim programına alınacak ürünlerin her yıl risk analizi çalışması ile belirlendiği ve söz konusu ürünlerin üretici ve ithalatçılarının bulunduğu iller dikkate alınarak planlamasının yapıldığı, dolayısı ile 2023 yılı denetim programına alınacak ürünlerin tespit edilmesi çalışmalarının başlatıldığı ifade edilerek, 2023 yılı denetimlerinin daha etkin olabilmesi ve seçilen riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi açısından gelecek görüşlerin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlıkları sorumluluk alanında bulunan ürünlerin listesi https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/524b6d480142/duyurular linkinde yer almakta ve ayrıca mail ekinde paylaşılmaktadır. Kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiği düşünülen ürünlerin ekli liste üzerine işlenerek en geç 11 Kasım 2022 tarihine kadar tarafımıza (Aydan Isıl Aydın [email protected]) bildirilmesi doğrultusunda, çalışmalara katkı sağlaması için ilgili Genel Müdürlüğe iletilecektir. Üyeleriniz ile paylaşılarak katkılarının alınması hususu rica olunur.”

Belge: Sayı 2022-114 EK 1 Güncel Ürün Listesi Tüm Gruplar.xls.xlsx (63.9 KB)