Yoğun Bakım Mekanik Ventilatörü Hamilton C3 Teknik Şartnamesi

Yoğun Bakım Mekanik Ventilatörü Hamilton C3

ST08193 Yoğun Bakım Mekanik Ventilatörü Hamilton C3

Yoğun Bakım Mekanik Ventilatörü Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz yoğun bakımlarda ve reanimasyon ünitelerinde pediatrik ve yetişkin hastalarda kullanıma uygun yapıda olmalıdır.

 2. Cihaz aşağıdaki ventilasyon modlarına veya özelliklerine sahip olmalıdır:

 • Volüm Kontrollü Zorunlu Ventilasyon

 • Volüm Kontrollü Senkronize Kesikli Zorunlu Ventilasyon

 • Basınç Kontrollü Zorunlu ventilasyon

 • Basınç Kontrollü Senkronize Kesikli Zorunlu Ventilasyon veya BIPAPasb

 • SPONTANEOUS veya CPAP ASB veya muadili.

 • Apnea backup

 • (APVcmv, APVsımv) veya Autoflow(CMV, SIMV) veya Volume Adaptive Bilevel

 • ASV(Adaptif Destek Ventilasyonu) veya ALPV(Adaptive Lung Protection Ventilation) veya MMV(Mandatory Minute Volume)+Autoflow

 • BIPAP veya DuoPAP veya Dynamic Bilevel

 • APRV

 • PPS(Proportional Pressure Support) veya Proportional PSV veya Psync ventilasyonu olmalıdır.

 • Cihazda çift taraflı otomatik apnea backup ventilasyonu bulunmalıdır. Kullanıcı spontan mod ile kontrollü mod arasındaki çift taraflı otomatik geçişleri orijinal belgelerinde gösterebilmelidir veya Volüm Desteği(VS) veya Dynamic Pressure Support ventilation modu olmalıdır.

 • NIV(Noninvaziv Ventilasyon) modu olmalıdır.

 • NIV-ST veya NIV-PC veya muadili bir mod veya basınç kontrollü bir ventilasyon modunda noninvaziv ventilasyon yapabildiği cihazın orijinal belgelerinde gösterilmelidir.

 • Noninvaziv ventilasyonda İntellitrig veya Anti air Shower fonksiyonuna sahip otomatik kaçak kompanzasyonu olmalıdır veya maske kaçaklarına göre optimal tetikleme hassasiyetinin cihaz tarafından tespit edilip otomatik olarak revize edildiği ileri düzey otomatik kaçak kompanzasyonu olmalıdır.

 • Cihazların 2(İki) adeti ile birlikte Yüksek Akış Oksijen Terapi modu verilecektir. Oksijen Terapi esnasında akış 60 litre/dakikaya kadar set edilebilmelidir.

 • Cihaza opsiyonel olarak NasalCPAP modu veya özelliği yüklenebilmelidir.

 • Cihazda Tüp direnci Kompenzasyonu(TRC/ATC/TC) olmalıdır. Kullanıcı tüp çapını ve kompansazyon yüzdesini direk set edebilmelidir.

 • Cihazlarda Low flow PV LOOP veya PV Tool Pro veya PEEPfinder recruitment yazılımı bulunmalıdır.

 • Cihazın ventilatör ekranında, hastanın soluklarıyla senkronize olarak genişleyip büzülen veya şekil değiştiren gerçek zamanlı dinamik akciğer görüntüsü olmalı ve değişen ciğer mekaniklerinin ve hasta aktivitelerinin dinamik akciğer üzerinde eş zamanlı olarak görülebilmelidir. Bu amaçla, Smart Pulmonary View veya dynamic lung yazılımı her cihaz için standart olmalıdır bu yazılımlarda ekran üzerinde dinamik akciğer görüntüsü ile beraber hastanın akciğer mekanikleri(Rezistans,kompliyans) nümerik olarak monitörize edilebilmelidir veya cihazda Weaninganalyzer + chest monitoring yazılımları olmalıdır.

 • Cihazda otomatik aspirasyon manevrası bulunmalıdır.

 1. Cihazın kompakt yapısında nebülizör sistemi olmalıdır. Dahili nebulizer sistemi yoksa cihaza entegre ultrasonic Nebulizer verilebilir.

 2. Cihazda tidal hacim 20 - 2000 ml veya 0.02 – 2.0 L arasında direk ayarlanabilmelidir.

 3. Cihazda inspirasyon zamanı 0.2– 5 saniye arasında ayarlanabilmelidir.

 4. Cihazda basınç veya akış tetikleme sistemi olmalıdır. Akış tetikleme hassasiyeti 0.2 – 15
  litre/dakika veya Basınç tetikleme hassasiyeti 0.2 – 15 cmH2O arasında ayarlanabilmelidir.

 5. Cihazda aşağıdaki eksalasyon sonucu oluşan moniterizasyon bilgileri izlenebilmelidir:

 • İnspirasyon Basıncı
 • Peak (Tepe) Basıncı
 • Mean (Ortalama) Basınç
 • Plato Basıncı
 • OtoPEEP
 • Kaçak Hacmi (ml veya %) veya kaçak dakika hacmi
 • PEEP/CPAP
 • Ekspirasyon dakika hacmi veya total dakika hacmi
 • Ekspirasyon Tidal Hacmi
 • Spontan Dakika Volumü
 • Total Solunum Frekans
 • Spontan Solunum frekansı
 • Oksijen %
 • Rezistans
 • Komplians
 • PTP veya NIF veya MIP
 • Oklüzyon Basıncı(P01/P100)
 • Shallow breathing index(SBI) veya Rapid shallow breathing index( RSBI)
 1. Cihazda aşağıdaki real zamanlı eğriler ve halkaların(looplar) izleneceği en az 12.1 inç büyüklüğünde, renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır:

Eğriler:

 • Akış – zaman eğrisi

 • Basınç – zaman eğrisi

 • Volüm – Zaman eğrisi

 • Halkalar(Looplar):

 • Basınç – Volüm halkası

 • Basınç – Akış

 • Volum – Akış halkası

 • Cihazda 3 dalga formu ve bir loop aynı anda görülebilmelidir.

 1. Cihazda aşağıdaki alarmlar bulunmalıdır:
 • Düşük / Yüksek ekspirasyon dakika hacmi alarmı
 • Yüksek Basınç
 • Yüksek/Düşük solunum Frekansı veya yüksek spontan solunum frekansı alarmı
 • %O2 veya inspirasyon oksijen konsantrasyonu alarmı.
 • Apnea alarmı
 1. Cihaz entilatör Stand-By fonksiyonuna sahip olmalıdır.

 2. Cihazda İnspiratory Rise Time veya Pressure Ramp ayarı gibi dalga formu eğimini değiştirerek
  uygulanan basıncın ciğerlere baskı yapmadan girmesini sağlayan işlevler olmalıdır.

 3. Cihazda hastaya ait seçilen en az sekiz parametrenin en az 72 saatlik trendi alınabilmelidir.

 4. Cihaz 220volt, 50Hz şebeke cereyanı ile çalışmalıdır ve elektirik kesilmelerine karşılık en az 2 saatlik bataryası olmalıdır. 2 saatlik dahili veya harici bataryaya sahip olmayan cihazlar kesintisiz güç kaynağı(UPS) ile 2 saate çıkabilirler.

 5. Cihazda istenilen özellikler birebir katalog üzerinde gösterilecektir. İstenilen cevaplar haricinde gereksiz açıklamalar yapılmayacaktır.

 6. Cihaz istendiğinde önceden ayarlanan FiO2 ayarını değiştirmeksizin bir düğmeye basmak suretiyle en az 2 dakika süreyle % 100 oksijen verebilmeli ve bu süre sonunda cihaz otomatik olarak önceden ayarlanmış oksijen seviyesine geri dönmelidir.

 7. Cihazda ventiltörün elektronik ‘’log book/event log’’ veya mudaili bir sistemi bulunmalıdır. Bu sisteme en az 1000 kayıt alınabilmelidir. Bu kayıtta hasta ile ilgili değerler, ventilatöre ait değerler(Kontrol parametreleri, mod değişiklikleri vs) ve alarmlar zaman sabiti olarak saklanabilmelidir.

 8. Cihazda sesli ve görüntülü alarm fonksiyonu olmalı ve istenildiğinde sesli alarm bir düğmeye bir kere basmak suretiyle 2 dakika boyunca susturulabilmelidir. Alarm sırasında, alarm nedeni bir cümle ile cihazın kontrol panelinden/ekranından okunabilmeli ve alarm sebebi hafızada saklanabilmelidir.

 9. Cihaz, hasta istendiğinde en az 10 sn süreyle inspirasyon sonu ve ekspirasyon sonu beklemede tutulabilmelidir.

 10. Cihazlara garanti süresi boyunca yılda en az iki ücretsiz bakım yapılacaktır.

 11. Cihaza opsiyonel olarak Mainstream kapnograf modülü ilave edilebilmelidir.

 12. Cihazda, akciğer açılma ve kapanma basınçlarının tayin edilebildiği ileri düzey recruitment manevra yazılımlarından Low Flow PV LOOP veya PV Tool Pro veya PEEPfinder yazılımı olmalıdır.

 13. Her cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilecektir.

 • 1 adet yetişkin hasta seti
 • 1 adet pediyatrik hasta seti
 • 2 adet çok kullanımlık flow sensör
 • Her cihaz için orijinal tekerlekli stand ve taşıma kolu ile verilecektir.
 • Cihazın çok kullanımlık tüm parçalarından birer yedek verilecektir.
 • Cihazlardan HFOT tedavisi yapılacak olan ikisi ile birlikte birer adet aşağidaki özelliklere sahip ısıtıcılı aktif nemlendirme sistemi(Heated Water Humidifier) verilecektir.
 • Teklif edilen ısıtıcılı aktif nemlendirme cihazı (water heated humidifier)
  Cihaz HFOT tedavisine uygun olmalı. Hem chamber, hem de y parçasından ısı ölçümü alabilmeli, Invazif ve noninvazif kullanım seçeneği olmalı, Görsel ve işitsel alarm sistemine sahip olmalıdır. Teklif edilen tüm ısıtıcılı aktif nemlendirme cihazları (water heated humidifier), hem inspirasyonda hem de ekspirasyonda karışım gazını ısıtabilmelidir. Teklif edilen tüm aktif nemlendirme cihazları(Water heated humidifier) sahip olduğu optimal su seviyesi tespit mekanizması sayesinde chamber içindeki su bitmeden kullanıcıyı uyarabilmelidir. Hasta devresinin içine yerleştirilmiş entegre ısı probu kullanmayan sistemlerde cihaz başına harici tüm aksesuarlardan(ısı probu, ısıtıcı tel, konnekter, kablo vb) 3’er adet verilecektir.