Yöneticiler, Sağlık Çalışanları, Hasta ve Hasta Yakınları İçin Eğitim İletişim Kitapçığı 13.05.2019

image

Hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması, sağlık hizmeti sunumunda iletişim kazalarının önüne geçilmesi ve yanlış iletişim ve bilgi eksikliği konularında hasta ve sağlık çalışanlarımızı bilgilendirerek meydana gelmesi muhtemel şiddet olaylarını en aza indirmeyi, hastane hizmetlerinden faydalanma, hak sorumluluk ve başvuru süreçlerinin etkin kullanımının sağlanması ile de hizmetin kalitesinin ve kurumsal verimliliğin artırılması amacıyla “Yöneticiler, Sağlık Çalışanları, Hasta ve Hasta Yakınları İçin Eğitim/İletişim Kitapçığı” hazırlanmıştır.

Belgeler:

(1) Üst Yazı.pdf (215.8 KB)

(2) Kitapçık PDF.pdf (1.6 MB)

(3) Kitapçık Word.docx (3.7 MB)

Kaynak: Sayfa Bulunmadı